news menu leftnews menu right
Stopnica: Pierwsza Profesja Zakonna
WZOREM ZAŁOŻYCIELA

Zwieńczeniem rocznej formacji w nowicjacie, a jednocześnie rozpoczęciem drogi życia konsekrowanego Bogu są pierwsze śluby zakonne. Dnia 27 września 2014 roku w polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego trzech profesów ślubowało Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Uroczysta profesja odbyła się w Stopnicy-Kątach Starych.
więcej...

Wydawnictwo


Czasopisma


PowołaniaRekolekcje

i misje krajowe


Duszpasterstwo

Przedsiębiorców i Pracodawców


Środa Popielcowa PDF Drukuj
Wtorek, 08 marca 2011 10:54

 


Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Podczas Eucharystii będziemy uczestniczyć w obrzędzie posypania głów popiołem. Jest to wyraz naszej wewnętrznej postawy, uznania swojej małości i grzeszności.

Wszystkie dzisiejsze czytania wzywają nas do podjęcia pokuty, modlitwy i jałmużny, a źródłem tych postaw ma być miłość do Boga i bliźniego.

-------------------------------------------

Kolekta: Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty + aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana.

-----------------------------------------------------

Modlitwa wiernych

Pełni ufności zanośmy nasze modlitwy do najlepszego Ojca, który jest w niebie.

1.   Módlmy się za Kościół święty, aby głosząc Ewangelie Bożą w tym świętym czasie pokuty, prowadził wszystkich wierzących do światła wiary i zbawienia.

2.   Módlmy się za Ojca Świętego, i całe duchowieństwo, aby ich służba była zbawienna dla jak największej liczby chrześcijan.

3.   Módlmy się za naszą Ojczyznę, by zbliżająca się beatyfikacja Jana Pawła II stała się dla wszystkich Polaków źródłem odnowy moralnej odnowy

4. Módlmy się za ludzi, którzy podejmują wielkopostne postanowienia, aby łączyli je z modlitwą, uczynkami miłosierdzia i pokutą.

5.   Módlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych….., aby ci, którzy z prochu powstali do nowego życia w Bogu.

6.   Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy poprzez czterdziestodniowy czas pokuty  dobrze przygotowali się na obchody świąt Wielkiej nocy.

Panie, Boże Wszechmogący! Wejrzyj na nasza wiarę, wysłuchaj nasze modlitwy i daj nam wieść życie zgodne z Ewangelią. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

 

news menu leftnews menu right

Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego