Nie tylko mamy Wolność i Ojczyznę, ale musimy je budować. Dla nas chrześcijan, to nasze ciągłe przemienianie siebie w wolności i dla dobra Ojczyzny skłania nas do klęknięcia przez Majestatem Boga z błaganiem: wspomagaj nas i utwierdzaj nas.

 

Sztandar

Słychać cię
gdy wiatr
powieje.

Słychać cię
gdy cię
podnoszą.

Słychać cię
gdy dziejów
burza grzmi
na horyzoncie.

I gdy podniosę
wzrok,
na twój głos.
Zobaczę
biały i czerwony
sztandaru kolor mój.

I niech kolory te
do Boga
wzniosą myśl.
Dałeś nam dar
i w Miłosierdziu Twym
niech zmagam się,
by posiadać go
wciąż. (ZKH SCJ)

 

„Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne.

Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacząc ciągle na nowo siebie posiadać”. (Karol Wojtyła „Myśląc Ojczyzna…”)

 

„Świętując dzisiaj 102. rocznicę odzyskania niepodległości, musimy uderzyć się w piersi, gdyż zagubiliśmy przynajmniej w części poczucie niezwykłości tego, co wówczas się dokonało – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz 11 listopada w Sandomierzu.” ► więcej na: https://ekai.pl/bp-nitkiewicz-swietujac-odzyskanie-niepodleglosci-musimy-uderzyc-sie-w-piersi/

 

„Bez względu na poglądy Polaków powinien łączyć szacunek do drugiego człowieka, niezależnie od tego kim jest i jak myśli – powiedział bp Mirosław Milewski w Narodowe Święto Niepodległości z okazji 102. rocznicy jej odzyskania. – „Arytmię polskiego serca” może uspokoić powrót do źródła, jakim jest Boże słowo – podkreślił biskup pomocniczy diecezji płockiej.” więcej na: ► https://ekai.pl/bp-milewski-powinien-nas-laczyc-szacunek-dla-drugiego-czlowieka-d593175/

 

„Starajmy się, by jak najmniej osób umarło: to jest też tegoroczny sposób umiłowania Ojczyzny” – podkreślił bp Roman Pindel, który 11 listopada sprawował Mszę św. w intencji Ojczyzny w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Podczas modlitwy z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości biskup bielsko-żywiecki wskazał na współczesne przykłady bohaterstwa – ludzi, którzy „toczą wyczerpującą walkę z koronawirusem”. więcej na: ► https://ekai.pl/bp-pindel-tegoroczny-sposob-umilowania-ojczyzny-to-staranie-by-jak-najmniej-osob-umarlo/

 

Dnia 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała wolność. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Rozpoczęto przygotowania do powołania koalicyjnego rządu, w skład którego mieli wejść przedstawiciele polskich stronnictw politycznych.

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku (po śmierci J.Piłsudskiego w 1935 r.) ,czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości (wcześniej główną uroczystością państwową było Święto 3 Maja). Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. W latach 1939-1944 - podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, były niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca - datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W okresie PRL Święto Niepodległości 11 listopada oraz 3 Maja zostały zakazane. Jakiekolwiek próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada lub 3 Maja groziły surowymi sankcjami ze strony władz.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawą Sejmu w 1989 roku jeszcze za PRL.

Za: http://www.odkupiciel.net.pl/aktualnosci/aktualnosci/68954/102-rocznica-niepodleglosci-polski

Zebrał ZKH SCJ