Drodzy Współbracia

W tajemnicy Bożego Narodzenia Bóg przychodzi do człowieka,

aby przyjmując ludzkie ciało stać się jeszcze bliższym w swojej odwiecznej miłości.

Niech ten świąteczny czas ubogaci każdego z Was i wszystkie nasze wspólnoty

Bożą obecnością, wzajemną życzliwością i jednością.

Życzę błogosławionych Świąt i ożywiającej mocy Ducha w nadchodzącym roku.

 

ks. Wiesław Święch SCJ
Prowincjał