Idźcie i głoście. Misyjny wymiar ewangelizacji

Idźcie i głoście. Misyjny wymiar ewangelizacji

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny został zapowiedziany przez Ojca Świętego w 2017 r. aby „pobudzić gorliwość w działalności ewangelizacyjnej Kościoła ad gentes”, czyli skierowanej do ludzi nieznających jeszcze Chrystusa. Jako Wyższe Seminarium Misyjne chcieliśmy odpowiedzieć na apel papieża Franciszka organizując sympozjum, które odbyło się 7 listopada 2019 r. (czwartek) w sali konferencyjnej hotelu Domus Mater w Krakowie.

Pierwszy referat nt. Jezus – posłany od Ojca w Duchu Świętym – wzór misjonarza przedstawił ks. prof. dr hab. Jan Szczurek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Na samym początku zwrócił uwagę, że Jezus Chrystus nie jest misjonarzem w naszym rozumieniu tego słowa. W pierwszej części wystąpienia skoncentrował się na tożsamości mesjańskiej Jezusa. Druga część została poświęcona celowości posłania Jezusa Chrystusa (por. J 3, 16). W ostatniej części wystąpienia – Uczestnictwo i naśladowanie nawiązał do tekstu z Ewangelii: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Co warte podkreślenia użyte tutaj greckie słowo pempo (πέμπω) wskazuje, że Jezus nie tylko posyła uczniów, ale uposaża ich we wszystko co niezbędne do realizowania misji.

Kolejny referat poświęcony tematowi Ochrzczeni i posłani. Nakaz misyjny Jezusa we współczesnym świecie wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Górski z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Apostołowie byli przekonani, że głoszenie jako doświadczenie wiary jest obowiązkiem” – zauważył ksiądz profesor (por. Dz 4, 20). Wg niego nie można być chrześcijaninem nie będąc misjonarzem i za św. Pawłem pyta, czy potrafimy się cieszyć, że Ewangelia jest głoszona? (por. Flp 1, 18). O radości Ewangelii przypomina papież Franciszek, który w Adhortacji Apostolskie pod takim właśnie tytułem (Evangelii Gaudium) już w pierwszym punkcie zaprasza chrześcijan „do rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji, naznaczonego ową radością”. Ks. prof. Górski zwraca uwagę, że „już sam tytuł pozwala na nowo odczytać sens i metodę Ewangelizacji”. Niezwykle istotne jest włączenie w dzieło misyjne świeckich, nie wyłączając kobiet. „Podczas gdy bardziej potrzebujemy misyjnego dynamizmu, przynoszącego sól i światło, wielu świeckich boi się, że ktoś zaprosi ich do podjęcia zadania apostolskiego, i stara się uwolnić od jakiegokolwiek zaangażowania, które mogłoby pozbawić ich wolnego czasu” (EG 81).

Ks. dr hab. prof. UKSW Tomasz Szyszka SVD z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przedstawił referat nt. Rola zakonników w dziele misyjnym Kościoła. Zakony od zawsze pozostają awangardzie w dziele misyjnym Kościoła. Od początku ruch monastyczny znamionował się wymiarem misyjnym. Podobnie dzieła misyjne związane z odkryciami nowych ziem, prowadzone przez dominikanów, franciszkanów czy jezuitów, wiara w Jezusa Chrystusa mogła rozprzestrzenić się na nowe kontynenty. Oprócz głoszenia Ewangelii działalności ewangelizacyjnej zawsze towarzyszył rozwój szkolnictwa, powstawanie bibliotek, dzieł charytatywnych, szpitali. Można postawić pytanie o to, co sprawia, że zakony mogą tak owocnie pełnić misję ewangelizacyjną. Główną przyczyną jest wierność charyzmatowi i składanym ślubom, zwłaszcza ślubowi posłuszeństwa, którego realizacja połączona z ofiarnością sprawia, że misja ewangelizacyjna może być realizowana niezmiernie skutecznie.

Po przerwie referat na temat Cel misyjny Kościoła w świetle współczesnej teologii religii wygłosił o. prof. dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM, wykładowca Wyższego Seminarium Misyjnego Ojców Franciszkanów w Katowicach. Przez wieki religie niechrześcijańskie były traktowane negatywnie i odmawiano im jakiejkolwiek wartości w dziele zbawienia ich wyznawców. Dopiero II Sobór Watykański dostrzegł w innych religiach elementy prawdy, łaski i dobra (DM 6). Pytanie o konieczność chrztu odnosi się bezpośrednio do sensu misji ad gentes. To sugerowało, że misje są już niepotrzebne i nie należy nawracać na chrześcijaństwo. Motyw ratowania dusz przed wiecznym potępieniem przestał być aktualny. W opinii niektórych teologów różne religie posiadały elementy zbawcze i prowadzą swoich wyznawców do zbawienia. To doprowadziło do konieczności pojawienia się nowej wypowiedzi Stolicy Apostolskiej w sprawie aktualności działalności misyjnej Kościoła. Cały przewrót w teologii polegał na przejściu od konieczności przynależności do Kościoła, do konieczności obecności Kościoła w świecie. Znaczenie Kościoła może być porównywalne do obecności samego Chrystusa – staje się on przekazicielem Objawienia Bożego i zbawczego pośrednictwa. Kościół nie jest jednak jedynie jedną z wielu religii prowadzących do zbawienia. Przynależność do Kościoła stanowi znacznie lepszą sytuację dla osiągnięcia zbawienia, ponieważ w nim zbawcza łaska jest skutecznie realizowana.

Ostatnią prelekcję nt. Misyjny wymiar charyzmatu sercańskiego został wygłoszony przez ks. dra Eugeniusza Ziemanna SCJ, wykładowcę Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Na początku zauważył, że liczne instytuty zakonne męskie i żeńskie czerpiąc z charyzmatu założycieli oraz charyzmatu Instytutu są zaangażowane w ewangelizacyjną i apostolską działalność kościoła zwłaszcza na misjach ad gentes. Przybliżając historię życia zakonnego ukazał jak przez wieki bracia i siostry żyjący radami ewangelicznymi wpływali na rozwój chrześcijaństwa w świecie. Szczególną uwagę zwrócił na udział w tym dziele Zgromadzenia Księży Sercanów, którzy od samego początku powstania byli zaangażowani w dzieło misyjne Kościoła.

Sympozjum było transmitowane na antenie sercańskiego Radia Profeto.pl. W archiwum radia można wysłuchać wszystkich wygłoszonych referatów (kliknij tutaj).

 

Fot. ks. Radosław Warenda SCJ (album I) i kl. Daniel Jamiński SCJ (album II)

Źródło: https://sympozjum.scj.pl/idzcie-i-gloscie--misyjny-wymiar-ewangelizacji

Z życia Zgromadzenia

więcej
artykuł

Zaprowadź ich do Pana

26 marca 2020 15:53

III Spotkanie Rodziny Sercańskiej

17 lutego 2020 12:48

Posłanie misjonarzy do Kolumbii

16 lutego 2020 22:24

Pierwszy wyświęcony sercanin z Ekwadoru

12 lutego 2020 20:49

Zmiany w radzie generalnej

16 października 2019 21:10

Złączeni w Sercu

14 października 2019 16:51

Z życia parafii

więcej

Sercanie na misjach

więcej
artykuł

Nowa szkoła podstawowa w Colon w Czadzie

23 marca 2020 17:15

W Bogu nie ma granic

15 lutego 2020 12:22

Nowy dom sercanów w Irpinie koło Kijowa

15 lutego 2020 11:17

Rekordowy "Raport"

25 stycznia 2020 11:24

Formacja

więcej
artykuł

Lektorat i akolitat

29 lutego 2020 13:06

Namaszczenie chorych

17 lutego 2020 23:19

Śluby wieczyste

8 grudnia 2019 16:31

Pragniemy pomagać (audycja radiowa)

3 grudnia 2019 21:53

Media o nas

więcej
artykuł

Rekolekcje TALENT-u

9 marca 2020 15:40

Nie ma przypadkowych odwiedzin

10 lutego 2020 20:25

Pytanie na śniadanie

9 grudnia 2019 21:28

Św. Wojciech wybuduje studnię w Czadzie

3 grudnia 2019 21:50

Nasza historia

więcej
artykuł

Sercanie w Sosnowcu

15 maja 2018 12:23

Zmarł ks. prof. Jan Kowalski

15 lutego 2018 17:47

Tam ludzie mają zaufanie do Księdza

23 grudnia 2017 22:44

Zasnął w Sercu Jezusa

6 września 2017 19:50

Nasz Założyciel

więcej
artykuł

Śmierć, która rodzi

12 sierpnia 2018 11:24

Chronię życie... wewnętrzne

30 kwietnia 2017 22:16

Maryja narzędziem Wcielenia

24 marca 2017 16:22

Dehon wychowawca

12 marca 2017 19:26

Nasza duchowość

więcej
artykuł

Uzdrawiające obietnice

8 listopada 2019 21:39

Konkret

12 lutego 2019 13:37

Serce szuka serca

18 czerwca 2018 12:26

Najświętsze Serce Jezusa a niepodległość Ojczyzny

7 czerwca 2018 22:47

Najczęściej czytane

więcej
artykuł

Zwyczajnie nietuzinkowy

10 marca 2017 16:08

Dzień wynagrodzenia

27 lutego 2017 22:16

Trzeba mieć radość w myśleniu

5 lutego 2020 20:04

25 lat domu prowincjalnego w Warszawie

23 lutego 2020 12:02

Film "Najświętsze Serce"

12 lutego 2020 09:18