W dniu 27 lutego 2020 r. w parafii Dobrego Pasterza w Lublinie odbyło się pierwsze posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego. Po wspólnej modlitwie proboszcz Ks. Andrzej Gruszka SCJ przedstawił zasady powoływania członków parafialnego  zespołu synodalnego oraz zaprezentował osoby, które zostały powołane do tego zespołu.

Zadaniami parafialnych zespołów synodalnych jest w szczególności:

  1. Refleksja z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty lokalnej (także na podstawie gromadzonych opinii członków tej wspólnoty) nad zagadnieniami wskazanymi na danym etapie prac przez Sekretariat Synodu.
  2. Formułowanie wniosków odnoszących się do organizacji życia religijnego w archidiecezji.
  3. Promowanie wiedzy o pracach Synodu w parafii.
  4. Modlitwa za Kościół partykularny i dzieło Synodu oraz jej animowanie w parafii.

Zgodnie z regulaminem III Synodu Archidiecezji Lubelskiej na spotkaniu zostały przeprowadzone wybory wiceprzewodniczącego parafialnego zespołu synodalnego i sekretarza. W wyborach tajnych bezwzględną większością głosów na wiceprzewodniczącego Parafialnego Zespołu Synodalnego wybrana została pani Jolanta Bogusz. Natomiast sekretarzem zespołu została wybrana pani Maria Stefańczyk. W trakcie spotkania został również wybrany, w wyborach tajnych, kandydat do dekanalnego zespołu synodalnego. Przedstawicielem naszej parafii został wybrany, większością głosów, pan Jarosław Hamaluk. Spotkanie zostało zakończone wspólną modlitwą w intencji III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.

Synody diecezjalne to zwoływane i kierowane przez biskupów zgromadzenia doradcze. Uczestniczą w nich zarówno kapłani, jak i wierni świeccy Kościoła lokalnego. Zadaniem synodów jest m.in. odnowienie i ożywienie życia religijnego, a także znalezienie skutecznych metod działalności apostolskiej. Dekret zwołujący kolejny Synod Archidiecezji Lubelskiej został podpisany przez abp. Stanisława Budzika 25 marca 2019 r.