10 lutego był ostatnim dniem Konferencji Prowincjalnej Księży Sercanów w Domus Mater w Krakowie. W ciągu minionych pięciu dni od różnych stron pochylano się nad tematem „Powołanie– konsekracji – misja. Otwarci na tajemnicę powołania”. Poprzez nasłuchiwanie tego „co Duch mówi do Kościołów” (por. Ap 2-3), próbowano dokonać analizy aktualnego stanu i kondycji wspólnoty sercańskiej oraz szukano odpowiedzi na pytanie, jak dalej być wiernym charyzmatowi sercańskiemu w służbie dla Kościoła i w świecie? Owocem tej pracy było zebranie kilkudziesięciu rekomendacji i wskazań dla całej wspólnoty prowincjalnej oraz dla jej zarządu. Przełożony prowincjalny ks. Wiesław Święch SCJ podsumowując pracę konferencji, przedstawił najważniejsze wskazania, za którymi opowiedzieli się jej uczestnicy.

Współbracia biorący udział w konferencji przekazali również przesłanie do wszystkich członków Prowincji, którego głównym mottem stała się zachęta „powrotu do pierwotnej miłości” w powołaniu, konsekracji i misji, gdzie znajduje się źródło naszej tożsamości. „Nasza tożsamość kryje w sobie klucz do naszej przyszłości i winna być punktem odniesienia we wszystkich podejmowanych działaniach, by w ten sposób zapewnić im trwałość i aktualność. W niej odnajdujemy motywację do podjęcia misji w Kościele i w świecie” – czytamy w przesłaniu.

VIII Konferencja Prowincjalna odbywała się w Krakowie Płaszowie – w miejscu, gdzie dokładnie 90 lat temu powstała pierwsza polska wspólnota sercańska. Dlatego wspólna Msza święta wieńcząca konferencję była sprawowana w Sanktuarium Matki Bożej Płaszowskiej, szczególnej Matki i patronki Polskiej Prowincji Księży Sercanów.