Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzymali:

ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ

sercanin; kierownik Katedry Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów, konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

Tadeusz Kałużny (ur. 1959) – polski duchowny katolicki, sercanin, teolog specjalizujący się w zakresie teologii dogmatycznej i ekumenizmu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII). (źródło: Wikipedia)

Poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dla ks. dr hab. Tadeusza Kałużnego SCJ, prof. UPJII.

 

Już 4 lutego roku 2020 miała miejsce publiczna obrona dysertacji doktorskiej ks. Przemysława Bukowskiego SCJ pt. „Aksjologiczne podstawy rozumienia osoby ludzkiej w filozofii Maksa Schelera i Józefa Tischnera”. Praca przez komisję egzaminacyjną została przyjęta i wydano wniosek o nadanie ks. Bukowskiemu stopnia doktora filozofii w zakresie nauk humanistycznych. ► https://scj.pl/strony/trzeba-miec-radosc-w-mysleniu

Kulminacją tego procesu była promocja akademicka w dniu 11 stycznia 2021, w której nadano mu tytuł doktorski. (ZKH SCJ)

 


 

Promocje akademickie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które tym razem odbywały się w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach rozpoczęła Msza św., którą poprowadził abp Marek Jędraszewski. Wielki Kanclerz UPJPII, przywołując imię św. Jana Pawła II, patrona Uniwersytetu przypomniał z jaką mocą głosił On Chrystusa, co także jest powołaniem Uniwersytetu. - Chrystus, jako najwyższe urzeczywistnienie humanum, jest jednocześnie największym przesłaniem christianum, którego świadkami musimy być zawsze i wszędzie, na wszystkich areopagach, także na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II – mówił metropolita krakowski.

 

Podczas przemówienia poprzedzającego promocje akademickie arcybiskup przypomniał, że św. Jan Paweł II tuż przed wyborem na Stolicę Piotrową opublikował teksty, w których zastanawiał się nad tym, co jest nieredukowalne w człowieku. Ojciec Święty stwierdził, że jest to wymiar etyczny i moralny. Jezus Chrystus jest najwyższym wzorcem człowieczeństwa i kluczem do zrozumienia, kim się jest. Metropolita dodał, że św. Jan Paweł II na wszystkich areopagach świata przepowiadał Chrystusa. – Jedno się nie zmienia, gdy chodzi o przepowiadanie Kościoła. W to przepowiadanie jest także włączona posługa Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie: to głoszenie Chrystusa – powiedział metropolita i przypomniał, że św. Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu to czynił. – Chrystus, jako najwyższe urzeczywistnienie humanum, jest jednocześnie największym przesłaniem christianum, którego świadkami musimy być zawsze i wszędzie, na wszystkich areopagach, także na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II – zakończył. (za: https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-podczas-promocji-akademickich-posluga-uniwersytetu-papieskiego-jana-pawla-ii-w-krakowie-jest-gloszenie-chrystusa/)

 

W uroczystości uczestniczył także bp Kazimierz Górny, biskup pomocniczy krakowski w latach 1985–1992, biskup diecezjalny rzeszowski w latach 1992–2013, od 2013 biskup senior diecezji rzeszowskiej. Doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Ksiądz Wojciech Węgrzyniak w homilii „Czas się wypełnił” mówił jak dziś wypełnia się czas na zrozumienie różnorodności, wypełnia się czas na nowość, na początek. Mówiąc z kolei jak wypełnia się czas na dobrą nowinę homileta przywołał słowa C.K.Norwida:

 

„Patrząc na tysiące studentów naszej uczelni, na setki wykładowców, nawet na swoją nędzę patrząc, powiedz z wiarą jak C.K. Norwid:

 

Wolni ludzie! tworzyć czas!

 Step Ludzkości czeka na plan nowy

 I granitu nie brak w sercu mas

 Kształtów nie brak, rąk nie brak — głów nie brak,

 Niechże raz już gmach nowy

 Nie okruszyn starych, nowy żebrak

 Lecz gmach nowy wstanie.... dość jest nas!

 

(„Jeszcze słowo”)

 

(…)Nie da się chodzić wszystkimi ścieżkami, w pięciu butach i obłóczeni jak wieloryb na Saharze. Kto jak kto, ale to ludzie nauki wiedzą, że nie przypadek i nie szczęście, ale wyrzeczenie, rezygnacja, poświecenie i wytrwałość są architektami naszych domów. Jeśli nie chcemy budować lepianek pseudonauki, dziś przyszedł czas by porzucić sieci, ojca i najemników. Inaczej nie będziemy ani rybakami ludzi, ani rybakami ryb.

 

Peplerotai ho kairos – Jaki czas wypełnia się dziś?”

/Pełny tekst homilii w załączniku na stronie Uniwersytetu/

 

Rektor UPJPII, ks. prof. dr hab. Robert Tyrała zawierzył Uniwersytet Papieski św. królowej Jadwidze, św. Janowi Kantemu i św. Janowi Pawłowi II. Po czym nastąpiło wręczenie dyplomów osobom promowanym.

 

Z Wydziału Filozoficznego dyplom doktora otrzymali:

ks. dr Przemysław Bukowski SCJ

Temat: Aksjologiczne podstawy rozumienia osoby ludzkiej w filozofii Maksa Schelera  i  Józefa Tischnera

Promotor: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII

---------------------

Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzymali:

ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ

 

W imieniu promowanych podziękowanie wygłosiła s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin.

 

Rektor UPJPII, ks. prof. dr hab. Robert Tyrała dziękował za przygotowanie uroczystości:

 

"Ks. kard. Karol Wojtyła w dniu 10 grudnia 1973 roku w domu biskupów krakowskich na ul. Franciszkańskiej 3 do ówczesnych przedstawicieli Wydziału Teologicznego powiedział: chcę powiedzieć, że przeszłość nam bardzo pomaga. … Historia nam bardzo pomaga … i te daty historyczne, i te rocznice, tak jak św. Jan czy królowa Jadwiga – bardzo nas stymulują do tego, ażeby sprawę Wydziału Teologicznego – a raczej może jakiegoś nawet nowego jeszcze, kształtu tej uczelni, różnego od dawnego czysto wydziałowego na Uniwersytecie - planować, stopniowo realizować, urzeczywistniać: i w ten sposób spłacać dług w stosunku do wielkiej przeszłości (J. Urban, Św. Jan Paweł II jako biskup krakowski, Kraków 2020, str. 152). Czas pokazał, że parę lat później - czyli dokładnie 40-lat temu - 8 grudnia 1981 roku papież Jan Paweł II erygował Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, w skład której weszły: Wydział Teologiczny, Wydział Filozofii i Wydział Historii Kościoła. Jak więc dzisiaj w tym sanktuarium nie zawierzać przyszłości całej naszej społeczności św. Janowi Pawłowi II, co wszak czyniliśmy wszyscy razem.

 

Dziękuję za udział w promocjach doktorskich na Uniwersytecie papieskim wszystkim: ks. abp. Markowi Jędraszewskiemu za przewodniczenie uroczystości, wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i wykonanie aktu nadania tytułu profesorskiego pracownikom naszej uczelni i innym, ks. dr. hab. Wojciechowi Węgrzyniakowi za wygłoszoną homilię. ks. kan. Tomaszowi Szopie wraz ze współpracownikami za możliwość powrotu naszego uniwersytetu do sanktuarium naszego Patrona, gdzie zawsze czujemy się jak w domu rodzinnym. Chórowi Psalmodia pod dyr. prof. Włodzimierza Siedlika, Panu organiście, Biuru Promocji naszego Uniwersytetu i Kancelarii Rektora za organizację całej uroczystości".

 

Dodatkowe informacje: relacje + nagrana homilia + galeria zdjęć (zdjęcia 1-7) - Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej:

 

► https://diecezja.pl/aktualnosci/ks-wojciech-wegrzyniak-w-sanktuarium-sw-jana-pawla-ii-w-krakowie-czas-sie-wypelnil/

 

► https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-podczas-promocji-akademickich-posluga-uniwersytetu-papieskiego-jana-pawla-ii-w-krakowie-jest-gloszenie-chrystusa/

 

za: ► https://upjp2.edu.pl/aktualnosci/promocje-akademickie-na-upjpii---relacja-11-i-2021-1641.html

 

► https://www.facebook.com/1258468386/videos/10225148883210037/