W dniach od 23 do 27 grudnia w naszym Sercańskim Seminarium w Stadnikach przebywało siedmioro dzieci z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka z Jasienia. Dla naszych gości była to dobra okazja, aby zobaczyć życie zakonne i seminaryjne „od kuchni”. Dzieci wraz z klerykami brały czynny udział w przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia, a także uczestniczyły w codziennych Mszach świętych, adoracjach Najświętszego Sakramentu i wspólnym kolędowaniu. W wigilię nasi goście zasiedli wraz z całą wspólnotą seminaryjną do wigilijnego stołu. Oprócz „aktywności” duchowej nie zabrakło również miejsca na aktywność fizyczną. W pierwszy dzień świąt zobaczyliśmy bowiem zaporę oraz zamek w Dobczycach, a w kolejnym dniu wybraliśmy się na pobliski „Olimp”, na którym w ten mroźny dzień udało nam się nawet zapalić ognisko.

 

Zdjęcia na  https://seminarium.scj.pl/strony/wizyta-dzieci-z-jasienia


 

Dom Dziecka w Jasieniu jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 30 wychowanków. Dom Dziecka utrzymuje kontakty m.in. z klerykami z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Sercanów w Stadnikach.