Wiele jest tych chwil, które należy wspominać. Dar wdzięczności dla dobroczyńców dzieł, w których posługujemy Kościołowi. Również ich odwiedziny w tych dziełach. W lubelskim Domie Fundacji Jana Pawła II posługuje dwóch naszych współbraci: ks. Jan Strzałka SCJ i ks Robert Ptak SCJ. Koniec października 2021 był dla nich czasem tych szczególnych wydarzeń.

 

ODZNACZENIE PAPIESKIE DLA PROF. TERESY KRASOWSKIEJ

W niedzielę, 24 października 2021 roku, w Archikatedrze Lubelskiej, miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa lubelskiego, Stanisława Budzika, podczas której Pani Profesor Teresa Krasowska została odznaczona Krzyżem Papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice” (Krzyż dla Kościoła i Papieża).

Eucharystię koncelebrowało 8 kapłanów. Fundację Jana Pawła II reprezentowali ks. Jan Strzałka i ks. Robert Ptak oraz grupa stypendystów Fundacji. Ponadto we Mszy św. uczestniczyli przyjaciele Pani Profesor, wśród nich gość szczególny, a mianowicie księżna Elżbieta Drucka-Lubecka de Sejourne z Belgii.

Odznaczenie krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice” odbyło się pod koniec Mszy św., przed błogosławieństwem. W imieniu papieża Franciszka tego aktu dokonał arcybiskup Stanisław Budzik. Przed odznaczeniem Pani Profesor, ks. Jan Strzałka odczytał uzasadnienie nadania odznaczenia:

„Pani Profesor Teresa Krasowska jest wykładowcą w Zakładzie Chóralistyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS oraz dyrygentką chóru i orkiestry barokowej. Jest też wicedyrektorem ds. muzycznych Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.

Urodziła się w Wilnie, ale cale swoje życie i pasję zawodową związała z Lublinem. W 1983 roku podjęła studia muzykologiczne na KUL. Następnie studiowała w poznańskiej Akademii Muzycznej. Wróciła do Lublina i pokochała to miasto już na stałe. Działania artystyczne i pedagogiczne, podejmowane przez Teresę Krasowską, promują Lubelszczyznę poza granicami kraju. To artystka z duszą czułą na piękno, którego szuka w człowieku i otaczającym ją świecie.

W 2010 roku wydała książkę pt. „Muzyka barkowa w redukcjach jezuickich” o muzyce barokowej w Ameryce Łacińskiej.

Pani Profesor Teresa Krasowska od wielu lat jest aktywnym członkiem Fundacji Jana Pawła II, która od roku 1990 prowadzi w Lublinie Dom dla studentów ze Wschodu i umożliwia im studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pani Profesor bierze czynny udział w działaniach, podejmowanych przez Fundację. Między innymi przygotowuje duże projekty muzyczne z upamiętnieniem Pontyfikatu Wielkiego Papieża.

Włączając młodzież w koncerty muzyki sakralnej stara się nie tylko, aby młodzi adepci sztuki rozwijali swój talent, ale przede wszystkim mogli poczuć bliskość i duchowo obcować z Papieżem – artystą, czerpiąc wzorce z Jego osobowości.

Oprócz wielu koncertów w kraju, będących dziękczynieniem za Jana Pawła II, występowała w Ziemi Świętej, trzykrotnie w Belgii i na Litwie, wielokrotnie w Rzymie, a w 2017 roku w Indonezji. Wszystkie koncerty były związane ze św. Janem Pawłem II i Fundacją, założoną przez Świętego Papieża”.

Po otrzymaniu odznaczenia Pani Profesor podziękowała Jego Eminencji ks. kardynałowi Stanisławowi Ryłko, przewodniczącemu Rady Administracyjnej Fundacji, który w jej imieniu zwrócił się do papieża Franciszka z prośbą o odznaczenie Pani Profesor Krzyżem Papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”. Pani Krasowska wyraziła również wdzięczność Jego Ekscelencji ks. arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone słowo Boże. Podziękowała również kapłanom koncelebrującym Mszę św. oraz wszystkim uczestnikom Eucharystii.

Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” jest jednym z wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej w kształcie krzyża. Został ustanowiony 17 lipca 1888 r. przez papieża Leona XIII dla upamiętnienia 50-lecia jego kapłaństwa.

ks. Jan Strzałka SCJ

 

DOM FUNDACJI – WYJĄTKOWI GOŚCIE

 

We wtorek, 26 października 2021 r., gościliśmy w naszym Domu księżną Elżbietę Drucką-Lubecką de Sejourne z Belgii oraz panią profesor Teresę Krasowską. Obydwie Panie są bardzo ściśle związane z Fundacją Jana Pawła II. Księżna jest Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Fundacji a Pani Profesor przygotowuje od wielu już lat projekty muzyczne, związane z upamiętnieniem Pontyfikatu Wielkiego Papieża.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 w auli. Wzięli w nim udział przedstawiciele poszczególnych roczników stypendystów. Wyjątkowych Gości powitał dyrektor Domu, ks. Jan Strzałka. Następnie stypendyści przedstawili się, wskazując na kraj pochodzenia i realizowany kierunek studiów.

Z kolei głos zabrały Księżna Elżbieta i Pani Profesor. Goście przekazali nam bardzo interesujące informacje dotyczące historii swoich rodzin, podejmowanych przedsięwzięć na rzecz Fundacji oraz osobistych spotkań ze św. Janem Pawłem II.

Po spotkaniu udaliśmy się do kaplicy, aby za wstawiennictwem naszego Założyciela, pomodlić się w intencji władz zwierzchnich Fundacji, jej dobroczyńców oraz stypendystów.

Wysłuchaliśmy również utworu muzycznego „Ubi Caritas”, wykonanego na organach i skrzypcach przez nasze stypendystki, Violettę Ilyassovą i Marię Antoniuk. Ostatnim akordem spotkania było wspólne zdjęcie, wykonane w naszym parku.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym Gościom, że mogliśmy ich przyjąć w naszym Domu. W ten sposób mieliśmy okazję, aby przybliżyć im nasze studenckie i stypendialne życie, podziękować za wieloraką życzliwość nam okazywaną i zapewnić, że będziemy starali się żyć spuścizną św. Jana Pawła II w każdym jej wymiarze.

Anna Vovchanska

Zdjęcia za https://www.facebook.com/dfjp2/