W dniach od 8 do 13 stycznia 2023 r., odbyły się rekolekcje kapłańskie dla grupy misjonarzy krajowych Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów.
Poprowadził je ks. dr. Przemysław Sawa, ewangelizator, a także wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
Treścią rozważań był kerygmat i moc Jezusa oraz odnowa osobista i odnowa Kościoła.

Pomocą w rozważaniach rekolekcyjnych pomagały przytaczane teksty papieża Franciszka i „Reguły życia” Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego.

Czytajcie teksty Franciszka, zwłaszcza "Evangelii gaudium" i "Christus vivit". - zachęcał ks. Przemysław

Tam jest cały program odnowy osobistej i odnowy Kościoła, który musi iść w głąb, w duchowość, gdyż mamy wyjść ze strefy komfortu i pójść do ludzi tam gdzie żyją" - dodał rekolekcjonista.

Mocny akcent został położony na osobisty kontakt z Jezusem, który umacnia wiarę, oraz życie duchowe, które później wpływa na jakość głoszenia Ewangelii.

W fragmencie posynodalnej adhortacji apostolskiej "Christis Vivit" Franciszka, możemy odnaleźć ważne przesłanie.

"Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, abyś żył!

On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Niezależnie od tego, jak bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, On będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję." 1-2

Wciąż bowiem mamy się nawracać i pokutować, ale przede wszystkim mamy kochać Jezusa. Mamy się do Niego zbliżać, mamy żyć Ewangelią i odrzucić religijność opartą na niepokoju i strachu - przekonywał rekolekcjonista.

Za mało mówimy o Jezusie. Tak po prostu - jako o przyjacielu, bracie, Zbawicielu, z zachwytem Nim jako osobą" - stwierdził rekolekcjonista, powtarzając, że wierzący potrzebują ewangelizacji z wielką mocą, żywej wiary, więcej serca w modlitwie. Po prostu potrzebują duchowości.

Ważna jest Tradycja, ważne są zwyczaje, doświadczenia ludowe  ale najważniejszy jest Jezus, gdyż od osobistej relacji z Nim wszystko zależy.

Rekolekcje zakończyły się w piątek rano Mszą św., podczas której odnowione zostały przez uczestników rekolekcji śluby zakonne.

ZP