Leone Dehon urodził się 14 marca 1843 r. w La Capelle we Francji. Jeszcze jako nastolatek poczuł powołanie do kapłaństwa, co spotykało się z niechęcią ojca. Zgodnie z wolą ojca uczęszczał na studia prawnicze w Paryżu, zgadzając się odbyć długie wycieczki oferowane mu przez rodziców, aby odciągnąć go od idei kapłaństwa.

 

W ciągu dziesięciu miesięcy odwiedził wiele miejsc, w tym Ziemię Świętą. Pod koniec tej długiej podróży Leone poprosił o wyjazd do Rzymu i wstąpił do seminarium S. Chiara.


W dniu 19 grudnia 1868 r. został wyświęcony na kapłana , w obecności i za zgodą i błogosławieństwem rodziców, którzy przekonali się do decyzji syna. Mianowany proboszczem parafii San Quintino, rozpoczął swoją misję z entuzjazmem i natychmiast podjął inicjatywy duszpasterskie w różnych sektorach: oratorium, kolegium, kręgach młodzieżowych i robotniczych.

Wykształcony ksiądz, z głęboką duchowością i dynamizmem, to jednak coś mu nie dawało spokoju: po długim rozeznaniu podjął decyzję o utworzeniu Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego , co stało się 28 czerwca 1878, w dzień jego pierwszej profesji. Konsekwencją tego będzie oddanie Sercu Jezusa i szerzenie się Jego Królestwa w sercach i społeczeństwie.

Jego pochodzenie kulturowe i wrażliwość skłoniły go do działania przede wszystkim w sferze społecznej i misyjnej, szerzenia myśli społecznej Kościoła poprzez konferencje, artykuły, czasopisma i książki, w tym napisany prze niego „Chrześcijański Podręcznik Społeczny”, i otwarcie własnego Zgromadzenia dla misji, wysyłając swoich zakonników do najodleglejszych i najtrudniejszych krajów.

Jego śmierć nastąpiła 12 sierpnia 1925 r . W wieku 82 lat .

 

CHRONOLOGIA

Ojciec Dehon był człowiekiem intensywnej działalności. Przez całe życie podejmował wiele inicjatyw. Chociaż był człowiekiem czynu, był człowiekiem o głębokiej duchowości. Prezentujemy najważniejsze daty jego życia:

DZIECKO
- 14 marca 1843 r .: Narodziny

- 24 marca 1843 r .: Chrzest

- 04 czerwca 1854 r .: Pierwsza komunia

- 01 czerwca 1857 r .: Bierzmowanie

- Boże Narodzenie 1856: Początek powołania

 

STUDIA
- 16 sierpnia 1860 r .: Licencjat z nauk ścisłych

- 02 kwietnia 1864 r .: Doktorat z prawa cywilnego

- 27 lipca 1866 r .: Doktorat z filozofii

- 13 czerwca 1871 r .: Doktorat z teologii

- 24 lipca 1871 r .: Doktorat z prawa kanonicznego

 

SEMINARIUM W RZYMIE

- 24 października 1865: Przyjęcie do seminarium

- 19 grudnia 1868: Święcenia kapłańskie

- 1869: Stenograf na Soborze Watykańskim I

 

PARAFIA Saint-Quentin - Francja

- 16 listopada 1871: Wikary w Saint-Quentin

- 23 czerwca 1872: Patronat Świętego Józefa

- 23 październik 1873: katolicki klub robotniczy

- grudzień 1874: zakłada gazetę „Le Conservateur de l'Aisne”

- 24 października 1876: kanonik honorowy

- 15 sierpnia 1877: Kolegium Świętego Jana

 

KAPŁAN BOŻEGO SERCA

-13 lipca 1877 r .: „Akt założycielski ” instytutu „Oblaci Serca Jezusa” za zgodą Mons. Thibaudier.

- 16 lipca 1877 r .: Początek nowicjatu.

- 31 lipca 1877 r .: Pierwsze Konstytucje.

- 28 czerwca 1878 r .: Założenie Instytutu i pierwsza profesja zakonna.

- 08 grudnia 1883 r.: „Consummatum est”, rozwiązanie zakonu.

- wiosna 1884 r.: Przywrócenie działalności pod zmienioną nazwą „Księża Najświętszego Serca Jezusowego”.

- 1886: publikacja modlitewnika „Thesaurus”.

- 25 lutego 1888 r.: „Decretum laudis” dla „Zgromadzenia księży Najświętszego Serca Jezusowego”.

- 1889: Założenie magazynu „Królestwo Najświętszego Serca”.

- 1889: Początek „Stowarzyszenia wynagradzającego ”.

- 1900: Zawieszenie działalności społecznej ze względu na sytuację polityczną we Francji.

- 1910: Kongres Eucharystyczny w Montrealu.

- 14 marca 1912 r .: Publikacja „Wspomnień ”.

- 1914–1917: Wycofanie się do Saint-Quentin z powodu wojny. 12 marca 1917 deportowany do Brukseli.

- 24 grudnia 1914: Testament duchowy.

- 1919: Ostatnie wydanie „Dyrektorium duchowego”.

- 12 sierpnia 1925 r .: Umiera w Brukseli.


Biografia Ojca Jana Leona Dehona - Założyciela Sercanów