W audycji Marana Tha rozmawiamy o powstałym w Olsztynie Duszpasterstwie Przedsiębiorców i Pracodawców Talent.

Gośćmi Grzegorza Kasjaniuka byli:

  • Sebastian Jestadt, przedsiębiorca i lider Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” w Olsztynie,
  • ks. Piotr Chielecki, sercanin, z sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów. Kreatywny i efektywny fundraiser w Sekretariacie Misji Zagranicznych Księży Sercanów, pomysłodawca akcji „Zbieramto”, „Dobre monety” oraz wszelkich „zbieraczych” inicjatyw, wspierających posługę misyjną sercanów. Mieszka w Olsztynie.

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” prowadzone jest przez Księży Sercanów. Nawiązuje do nowatorskiej działalności na tym polu ich założyciela ks. Leona Dehona (1843-1925).

Promujemy model „moralnego menedżera” – bycie chrześcijańskim przedsiębiorcą czy pracodawcą wymaga nie tylko profesjonalizmu i skuteczności, ale również określonych predyspozycji duchowych i moralnych.
– Pomagamy w pogłębieniu życia duchowego przez uczestnictwo w modlitwie i refleksji nad słowem Bożym.
– Szukamy odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące etyki w biznesie.
– Pogłębiamy znajomość społecznej nauki Kościoła.
– Spotykamy się, by wymieniać doświadczenia.
– Integrujemy środowiska chrześcijańskich przedsiębiorców.
– Spotkania mają charakter duszpasterski, a zatem nie łączą się z popieraniem jakiejś partii czy stowarzyszenia; nie są też związane z organizowaniem zbiórek, nawet na najbardziej szlachetne cele.

Posłuchaj audycji Marana Tha

Audycję Marana Tha – Przyjdź Panie Jezu! tworzą Grzegorz Kasjaniuk i Marek Lewiński. W audycji można usłyszeć duchownych i osoby świeckie. Główne tematy prezentowane w audycji to wydarzenia roku liturgicznego, pogłębianie wiary i udział świeckich w życiu Kościoła.