W dniach od 24-27 września grupa sercańskich misjonarzy krajowych spotkała się w Krakowie w Domus Mater na dorocznej formacji, aby jeszcze skuteczniej głosić Słowo Boże. W czasie zaplanowanych dni zjazdu pomocą były liczne konferencje, rozmowy i dyskusje nad warsztatem kaznodziejskim oraz kompozycją kazań i współczesnych sposobów docierania do słuchaczy. 

Zaproszeni zostali o. Tomasz Zamorski OP, współtwórca Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego w Łodzi, kaznodzieja i rekolekcjonista, oraz o. Robert Więcek SJ z Krakowa, dyrektor Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy w Polsce, którego działalność skupia się na propagowaniu wartości duchowiści Serca Jezusa w życiu chrześcijańskim. o. Tomasz zaproponował zebranym misjonarzom podczas poniedziałkowego spotkania tematy konferencji: 

- Kaznodzieja na rozdrożu - od nauczyciela do brata w wierze.

- Głoszenie jako przeżycie - presja współczesności czy ewangeliczna empatia?

- Kazanie w poszukiwaniu Logosu. 

- Lectio divina - źródło kaznodziejskiej nowości. 

 

We wtorek o. Robert Więcek SJ podzielił się osobistymi doświadczeniem w głoszeniu duchowości Serca Jezusa. 

Wcielenie to objawienie Bożego Serca, które miłuje człowieka w każdym stanie. Wcielenie mówi, że Jego Serca zna na wskroś serce ludzkie i całkowicie poświęca się ludzkiemu sercu. - przekonywał o. Robert. W czasie konferencji poruszył następujące tematy:

- Sekularyzacja, nie desakralizacja życia

- Bez poświęcenia nie ma świętego

- Eucharystyczne Serce

 

Zjazd Misjonarzy zakończyło spotkanie z prowincjałem ks. Sławomirem Knopikiem SCJ oraz sprawozdanie ks. Zdzisława Płuski SCJ, dyrektora grupy misjonarzy krajowych z działalności rekolekcyjnej w ostatnim czasie. 

ks. Zdzisław Płuska SCJ 

FOTO