11 listopada 2023 roku, czyli w kolejną rocznicę założenia Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów 1732), oraz w jubileusz 30-lecia powstania wydawnictwa „Homo Dei”, w klasztorze redemptorystów w Krakowie zostały wręczone statuetki „Pro Redemptione” - nagroda ustanowiona przez wydawnictwo i kwartalnik „Homo Dei”. W tym roku  wyróżnienia zostały przyznane w pięciu kategoriach: 1) w uznaniu za długoletnią współpracę z kwartalnikiem Homo Dei otrzymał o. prof. dr hab. Ryszrad Hajduk CSsR; 2) dla kapłanów, którzy tworzą ciekawe formy ewangelizacji młodzieży – otrzymał ks. Jakub Bartczak; 3) w uznaniu za troskę o formację kapłanów – nagrodę przyznano ks. dr. Krzysztofowi Dyrkowi SJ ; 4) nagroda dla kapłana polskiego pracującego za granicą „pofrunęła” do Republiki Połudnowiej Afryki do bpa Adama Musiałka SCJ (nagrodę w jego imieniu odebrał sekretarz misji zagranicznych ks. Zbigniew Chwaja SCJ - przyp. red.); 5) a nagrodę za dorobek naukowy i świadectwo życia przyznano ks. prof. dr hab. Franciszkowi Greniukowi z KUL. 

Ceremonia wręczenia nagród został poprzedzona sympozjum naukowym pt. „Josef Ratzinger/Benedykt VI – największy teolog przełomu wieku XX/XXI?”. Konferencje wygłosili ks. prof. Robert Wożniak UPJPII, ks. prof. Robert Skrzypczak AKW, ks. dr Tomasz Bać oraz dr Paweł Milcarek.

Nagroda wydawnictwa Homo Dei „Pro Redemptione” została ustanowiona w  roku 2014. Jej celem jest docenienie i uhonorowanie przede wszystkim kapłanów lub instytucji, mających znaczący wkład w troskę o szeroko pojęty rozwój duchowy poprzez różnorodne działania pisarskie i pastoralne oraz współpracę z kwartalnikiem teologiczno-duszpasterskim „Homo Dei”. W skład Kapituły Nagrody wchodzą: przewodniczący - ks. bp Andrzej Czaja, ordynariusz opolski, Dariusz Paszyński CSsR, prowincjał redemptorystów, dr Piotr Koźlak CSsR, dyrektor Wydawnictwa Homo Dei, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), ks. prof. Bogusław Migut (KUL), prof. Eugeniusz Sakowicz (UKSW), s. dr Hab Judyta Pudełko (AKW), dr hab. Bogdan Giemza SDS (PWT Wrocław). Dotychczasowymi laureatami nagrody Homo Dei „Pro Redemtione” byli, min.: prof. Jacek Salij OP, ks. prof. Krzysztof Pawlina, prof. Józef Augustyn SJ, ks. prof. Marek Starowiejski, prof. Celestyn Napiórkowski OFMconv., dr hab. Jodan Śliwiński OFMcap., dr Krzysztof Wons SDS, bp Paweł Socha, bp Janusz Mastalski, ks. prof. Edward Staniek, prof. Dariusz Kowalczyk SJ, dr Mieczysław Piotrowski TCh i „Ruch Czystych Serc”, abp Stanislaw Gądecki, ks. prof. Piotr Kulbacki (KUL), abp Świtosław Szewczuk, ks. prof. Waldemar Chrostowski.

W imieniu Kapituły Nagrody „Pro Redemptione”

Piotr Koźlak CSsR
dyrektor Homo Dei