W kurialnej kaplicy w Bielsku-Białej odbyło się 30 listopada 2023 r. pierwsze posiedzenie trybunału w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego ks. Jana Marszałka – zmarłego 34 lata temu charyzmatycznego proboszcza z parafii w Łodygowicach na Żywiecczyźnie. „Tu w kaplicy przy ołtarzu najlepiej można zrozumieć to, co czynił i czym żył sługa Boży ksiądz Jan Marszałek” – powiedział bp Roman Pindel podczas otwarcia procesu beatyfikacyjnego, przypominając, że inauguracja ta zbiega się ze świętem św. Andrzeja Apostoła. W kaplicy zebrali się m.in. świadkowie życia i śmierci kandydata na ołtarze oraz księża-rodacy i parafianie z łodygowickiej wioski.

Po odczytaniu przez kanclerza kurii ks. Adama Bieńka dokumentu o powołaniu trybunału postulacyjnego do przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego ks. Jana Marszałka biskup bielsko-żywiecki przypomniał dotychczasowe kroki podjęte przez diecezję w celu rozpoznania woli Bożej w tej sprawie.

„7 lutego 2019 roku ogłosiłem na konferencji prasowej pragnienie otwarcia tego procesu w naszej diecezji. Pozytywną opinię w tej sprawie wyraziła Konferencja Episkopatu na 388. zebraniu plenarnym, 11 marca 2021 roku. 15 biskupów oraz kardynał Stanisław Dziwisz przysłali osobiste listy dla poparcia tej inicjatywy. Następnie zwróciłem się do Stolicy Apostolskiej z zapytaniem, czy nie ma przeciwwskazań do otwarcia tego procesu. Odpowiedź pozytywną otrzymaliśmy 21 grudnia 2021 roku, a zarazem przyznano ks. Janowi Marszałkowi tytuł ‘Sługi Bożego’. Został mianowany postulator, komisja historyczna do przebadania archiwów oraz teologowie do badania pism ks. Jana. Nadal zbierane są dokumenty oraz poszukuje się osób, które go znały. W parafii Łodygowice ciągle trwa modlitwa o rozpoznanie woli Bożej, podtrzymywana przede wszystkim przez Akcję Katolicką, wiernych parafii, w której posługiwał oraz przez bardzo związanych z nim księży rodaków” – wyjaśnił i zaznaczył, że powołany trybunał postulacyjny przygotuje ocenę materiału, jaki został dotąd zebrany. Pozwoli on z kolei sformułować wstępną opinię o heroiczności cnót sługi Bożego.

Odczytano fragment Księgi Ezechiela, a następnie ks. Stanisław Mieszczak SCJ, postulator procesu, przedstawił sylwetkę ks. Jana Marszałka. Sercanin przyznał, że jego prezentacja zawiera też elementy subiektywne.

„U boku tego kapłana wzrastałem, uczyłem się wiary i służby Bożej, nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa i do Matki Najświętszej. On wpływał także na moją formację w sercańskim seminarium duchownym przez spotkania wakacyjne i rozmowy. On wprowadził mnie jako 17. neoprezbitera do kościoła w Łodygowicach. On interesował się moimi pierwszymi krokami na drodze posługi kapłańskiej” – wyliczył i dodał, że jego poszukiwania utwierdziły go w przekonaniu, że jest to kapłan święty.

„Pośród wielu owoców jego niestrudzonej służby szczególnie ważne są liczne powołania kapłańskie i zakonne, jakie zrodziły się w Łodygowicach. Polecamy go Najświętszemu Sercu Bożemu, któremu zaufał z dziecięcym oddaniem i ufność tę budził u innych” – podkreślił.

Wyraził przekonanie, że odkrycie tej postaci będzie miało wielki wpływ na budzenie i pielęgnowanie powołań kapłańskich i zakonnych. „Jego wyniesienie na ołtarze umocni także wiernych w mądrym wyznawaniu swojej wiary w dzisiejszej trudnej rzeczywistości. Przekonany o świętości Sługi Bożego proszę pokornie o otwarcie trybunału postulacyjnego w celu rozpoznania heroiczności cnót sługi Bożego i przedstawienia zebranego materiału w formie zgodnej z prawem kanonicznym do Rzymu” – zakończył.

Odbyło się zaprzysiężenie trybunału. Przysięgę złożył bp Roman Pindel, a następnie delegat biskupa ks. Marcin Krzemień, promotor sprawiedliwości ks. Krzysztof Dudek SCJ, notariusz ks. Tomasz Karpeta i postulator ks. Stanisław Mieszczak SCJ.

Na koniec biskup udzielił błogosławieństwa. Poprzedziły go wypowiedziane przez hierarchę słowa modlitwy: „Spraw Boże, aby ks. Jan, ukształtowany przy sercu Twojego Syna, został ukazany wiernym i kapłanom w Kościele świętym jako przykład w codziennym kroczeniu drogą Ewangelii i gorliwej służby w Twojej winnicy oraz nasz orędownik u ciebie” – wezwał bp Pindel.

Ks. prałat Jan Marszałek zmarł w 1989 roku, w wieku 82 lat jako emerytowany proboszcz w Łodygowicach k. Żywca. Jest pochowany w grobowcu kapłanów na łodygowickim cmentarzu parafialnym, wśród swoich parafian. Do Łodygowic posłał go w 1951 jeszcze kard. Adam Stefan Sapieha. Wcześniej, od 1942 roku był administratorem parafii Bachowice.

Ks. prałat Jan Marszałek pochodził z Krzeczowa k. Myślenic, gdzie urodził się 8 czerwca 1907 roku. Został wyświęcony na kapłana w 1932 roku w Krakowie. W krakowskim seminarium byli wtedy, dzisiaj już błogosławieni, ks. Piotr Dańkowski i ks. Władysław Bukowiński, a także obecnie sługa Boży ks. Michał Rapacz.

Całe posługiwanie kapłańskie ks. Marszałka było związane z archidiecezją krakowską, bo aż do chwili jego śmierci parafia Łodygowice należała do tej diecezji. Po powstaniu diecezji bielsko-żywieckiej wieś znalazła się na terenie nowej jednostki administracyjnej Kościoła w Polsce.

W Łodygowicach każdego 16 dnia miesiąca, w dniu przejścia ks. Jana do Domu Ojca, odbywa się modlitwa o rozpoznanie woli Bożej w tej sprawie. Powstało kilka publikacji na jego temat. Istnieje także poświęcona mu strona internetowa z aktualnościami dotyczącymi prac zmierzających do beatyfikacji (https://janmarszalek.pl). Koło kościoła jedna z ulic została nazwana jego imieniem. Miejscowy oddział Akcji Katolickiej już od wielu lat wiernie podtrzymuje pamięć o tym duszpasterzu.

Za: https://diecezja.bielsko.pl