W kościele parafialnym pw. Św. Antoniego w Kątach Starych, w nowicjackiej wspólnocie świętowano zakonne jubileusze. Dwóch księży świętowało 70 lat życia zakonnego, a są to: ks. Ernest Budyn SCJ i ks. Zbigniew Letkiewicz SCJ. Ks. Ryszard Miś SCJ obchodził 60 lat od złożenia pierwszej profesji zakonnej. Z przyczyn obiektywnych nie mogli wziąć udziału w uroczystości, łączyli się ze zgromadzonymi duchowo.

Natomiast najmłodszą grupę Jubilatów stanowili 25 – latkowie: ks. Szymon Bendowski SCJ, ks. Stanisław Gruca SCJ, ks. Adam Gucwa SCJ, ks. Włodzimierz Płatek SCJ i ks. Roman Wiktor SCJ.

Ks. Ernest Budyn SCJ – urodzony w 1935 roku w Kędzierzynce. Pierwszą profesję zakonną złożył 28 września 1952 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1960 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pełnił wiele różnych funkcji, długi czas procował w krakowskim biurze dobroczyńców. Był pionierem pracy misyjnej na Białorusi, gdzie pozostawił swoje kapłańskie serce. Obecnie jest rezydentem w Sosnowcu.

Ks. Zbigniew Letkiewicz SCJ – urodzony 1935 roku we Lwowie. Pierwszą profesję złożył 14 września 1952. Święcenia kapłańskie przyjął 12 marca 1960 roku w Krakowie. Przez 10 lat pracował jako misjonarz na Filipinach. Po powrocie został proboszczem w Stadnikach, przełożonym domu zakonnego w Lublinie, w ramach Zarządu Prowincji Polskiej pełnił rolę asystenta, sekretarza i pierwszego radnego. Obecnie przebywa w domu zakonnym w Tarnowie.

Ks. Ryszard Miś SCJ – urodzony 1946 roku w miejscowości Dębniki. Pierwszą profesję zakonną złożył 26 listopada 1962 w Pliszczynie. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 czerwca 1973 roku w Krakowie-Dębnikach. Studiował na KUL i na Uniwersytecie Urbanianium w Rzymie. Zaraz po nich podjął pracę w Finlandii. Pełnił funkcję radnego generalnego, Sekretarza Misji Zagranicznych w Prowincji Polskiej, przełożonego, asystenta i I radnego Zarządu Prowincji Polskiej.

Ks. Szymon Bendowski SCJ – urodzony 1974 roku w miejscowości Śmigiel. Pierwszą profesję złożył w Stopnicy 21 września 1997. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 2003 roku w Stadnikach. Pracował dwa lata jako wikariusz w Lublinie. Kolejne trzy lata pracował na misjach w Indiach. Po powrocie do kraju był magistrem kleryków w Stadnikach, po czym został skierowany na Filipiny, gdzie posługiwał w latach 2010-2022. Od lipca 2022 roku posługuje jako wikariusz w Pliszczynie.

Ks. Adam Gucwa SCJ – urodzony 1977 roku w Gorlicach. Pierwszą profesję złożył w Stopnicy 21 września 1997 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 2003 roku w Stadnikach. Swoje początkowe lata kapłaństwa posługiwał jako wikariusz w Lublinie (2003-2009) i Bełchatowie (2009-2014). Od roku 2014 pełni funkcję proboszcza i przełożonego wspólnoty w Ostrowcu Świętokrzyskim – Denkowie.  

Ks. Stanisław Gruca SCJ – urodzony 1977 roku w Krynicy Zdroju. Pierwszą profesję zakonną złożył w Stopnicy 21 września 1997. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 2003 roku w Stadnikach. Pełnił funkcje socjusza w nowicjacie i postulacie, przełożonego i magistra postulatu, przełożonego w Sosnowcu. Odbył studia w Rzymie i Lublinie zwieńczone doktoratem z zakresu teologii duchowości. Aktualnie pełni posługę mistrza nowicjatu i przełożonego domu oraz radnego Zarządu Prowincji Polskiej.

Ks. Włodzimierz Płatek SCJ – urodzony 1977 roku w Krynicy Zdrój. Pierwszą profesję zakonną złożył w Stopnicy 21 września 1997. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 2003 roku w Stadnikach. Pracował jako wikariusz w Sosnowcu i wychowawca w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. Podjął studia, a następnie uzyskał stopień doktora nauk teologicznych z zakresu teologii moralnej na KUL. Aktualnie jest dyrektorem Domus Mater w Krakowie, prowadzi wykłady w WSM Księży Sercanów w Stadnikach, duszpasterstwo RodzinaTAK.pl, w prowincji pełni posługę radnego Zarządu Prowincji Polskiej i jako rzecznik nadzoruje prace biura prasowego.

Ks. Roman Wiktor SCJ – urodzony 1977 roku w Rzeszowie. Pierwszą profesję złożył w Stopnicy 21 września 1997. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 2003 roku w Stadnikach. Początkowo pełnił posługę wikariusza w Bełchatowie i Ostrowcu Świętokrzyskim, a następnie był socjuszem magistra nowicjatu. W latach 2011-2016 pracował jako duszpasterz w Niemczech. Po powrocie był wikariuszem w Koszycach Małych i Binczarowej. Aktualnie pracuje w sekretariacie dobroczyńców w Stadnikach.

Wszystkim Tegorocznym Jubilatom życzymy obfitych łask Bożego Serca.

Biuro prasowe: WP/DM