Radość ze spotkania z Sercem Jezusa w bliskości Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Domus Mater w Krakowie-Płaszowie towarzyszyła wydarzeniu zatytułowanemu „Odnaleźć się w Sercu Jezusa” w dniach 7-8 października 2022 roku i wpisało się w świętowanie całorocznych obchodów jubileuszu 75-lecia ustanowienia Polskiej Prowincji Księży Sercanów. W dwudniowym spotkaniu obecny był generał o. Carlos Luis Suarez Codorniú, prowincjał ks. Sławomir Knopik SCJ i ponad 100 współbraci ze Zgromadzenia Księży Sercanów z Polski i zagranicy – przynależących do prowincji, a w drugim dniu dołączyło szerokie grono osób świeckich związanych z Sercanami m. in. członkowie Sercańskiej Wspólnoty Świeckich, Ruchu Sercańskiej Młodzieży, Straży Honorowej oraz przedstawiciele parafii i grup duszpasterskich.

Pierwszy dzień dwudniowego wydarzenia, 7 października 2022 roku, był wewnętrznym spotkaniem Sercanów. Prowadził ten dzień jako moderator i prelegent ks. Włodzimierz Płatek SCJ. Wykłady poprowadzili także ks. Władysław Majkowski SCJ, ks. Józef  Furczoń SCJ, ks. Kazimierz Sławiński SCJ, ks. Jakub Bieszczad SCJ, ks. Sławomir Knopik SCJ, prowincjał, oraz ks. Janusz Królikowski z diecezji tarnowskiej. Ponadto celebrowano wspólną Eucharystię i adorację w duchu ekspiacyjnym.   

8 października spotkanie było połączone z coroczną pielgrzymką prowincjalną do Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa i pastoralną konferencją „Reewangelizacyjna szansa pierwszych piątków miesiąca” pod egidą Sercańskiego Centrum Duchowości. Spotkanie poprowadził ks. Damian Płatek SCJ a prelegentami byli: o. Michał Gołąb SJ, ks. Marek Piedziewicz z diecezji Elbląskiej,  ks. Michał Olszewski SCJ.

Centrum dnia stanowiła Eucharystia pod przewodnictwem bpa Józefa Wróbla SCJ. Słowo Boże wygłosił Generał Zgromadzenia. Odsłonięto także pamiątkową tablicę poświęconą pierwszym polskim Sercanom. Całość zwieńczył wspólny posiłek w zakonnych ogrodach krakowskiego klasztoru. Zostaje nam mieć nadzieję, że spotkanie to ubogaciło i zostawiło trwały ślad w naszych sercach.  

WP/DM