Piątek był ostatnim dniem obrad XIV Kapituły Prowincjalnej Księży Sercanów. Rozpoczął się  od wspólnej modlitwy i Eucharystii pod przewodnictwem naszego współbrata, bpa Józefa Wróbla SCJ. Bp Józef nawiązał w swojej homilii do osoby naszego Założyciela, który przez całe swoje życie starał się odczytywać znaki czasu i odpowiadać na nie poddając się inspiracjom Ducha Świętego.

Ostatni dzień Kapituły był poświęcony przede wszystkim na sformułowanie zaleceń dla dalszych działań zarządu Prowincji. Zalecenia te wypłynęły z przeprowadzonej refleksji podczas prac Kapituły – najpierw pracy w grupach, a potem w dyskusjach na sesjach plenarnych. Są one odpowiedzią na konkretne omawiane obszary naszej apostolskiej działalności, które wymagają szczególnej uwagi. Dotyczyły m.in. Sercańskiego Centrum Duchowości, posługi wobec dobroczyńców, restrukturyzacji naszych domów, współpracy i zaangażowania osób świeckich. 

W obliczu zbliżającej się XXV Kapituły Generalnej Zgromadzenia została również zaprezentowana i poddana refleksji synteza nadesłanych ankiet z Sercańskich wspólnot. 

Następnie zaakceptowano przygotowaną przez Ojców Kapituły odezwę do całej Prowincji. Zawarto zostały w niej wątki, wokół których koncentrowały się prace Kapituły, mocne podkreślenie naszego zakorzenienie w Chrystusie, poprzez wierność Eucharystii i codzienną adorację, wagę świadectwa naszego życia wspólnotowego, potrzebę troski o powołania oraz realizacje naszego charyzmatu poprzez ofiarne angażowanie się w apostolstwo, uwzględniając aktualny kontekst naszych czasów. 

Na zakończenie obrad XIV Kapituły zwyczajowo głos zabrał najstarszy uczestnik Kapituły ks. Stanisław Mieszczak SCJ. Po nim radny generalny, ks. Artur Sanecki SCJ podzielił się wrażeniami z czasu przeżytego z nami i odczytał pozdrowienia generała o. Carlosa Luisa Suareza Codorniu SCJ skierowane do Kapituły. Obrady zamknął prowincjał ks. Sławomir Knopik SCJ wyrażając wdzięczność wszystkim, którzy przygotowywali Kapitułę oraz włożyli wysiłek w jej organizację i owocny przebieg. 

Podczas wspólnej adoracji ks. Prowincjał zawierzył raz jeszcze całą Prowincję Polską Najświętszemu Sercu Jezusa. 

 

Biuro prasowe DS/W