9 grudnia 2022 roku w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (ul. Bernardyńska 3) miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Hałasowi SCJ, przygotowanej z okazji siedemdziesiątej rocznicy jego urodzin. 

W powyższe wydarzenie wpisane zostało także sympozjum naukowe zatytułowane „Misericordias Domini in aeternum cantabo” (Ps 88,2), które zorganizował Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Sekcja Biblijna Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie. Temat miłosierdzia Bożego został wybrany nieprzypadkowo, gdyż stanowi on jeden z najważniejszych tematów jakie w swej twórczości naukowej podejmował Ksiądz Jubilat. 

W jubileuszowej księdze o Księdzu Profesorze Stanisławie napisano m.in.: 

„W pięknym miejscu pomiędzy Międzybrodziem Bialskim a Straconką w wakacje w roku 1982 pochylalismy się nad biblijnymi tekstami o Eucharystii, odwołując się do realiów Izraela (...). Zapamiętałem Twoje barwne i plastyczne relacje z życia nomadów i specyfikę ich codziennych pokarmów, bez znajomości których można rozminąć się z wymową tekstów biblijnych. Pamiętam o żartach uczestników tych rekolekcji o tym, że w czasie Twoich konferencji po prostu ślinka ciekła u słuchaczy...” (bp Roman Pindel, Biskup Bielsko-Żywiecki).

„W niniejszych gratulacjach pragnę odnieść się z wielkim szacunkiem do wkładu ks. prof. Stanisława w rozwój polskiej biblistyki. Zdobyta wiedza w czasie rzymskich studiów przyniosła piękne i dobre owoce. Przygotowanie egzegetyczne i teologiczne pozwoliło ubogacić dziedzinę biblistyki cennymi publikacjami, które poswięcił istotnym momentom Objawienia i słowu Bożemu adresowanmu do człowieka podążającemu po drogach zbawienia” (bp Józef Wróbel SCJ, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej).

„Dał się poznać jako człowiek o szerokich horyzontach i ogromnej wiedzy, posiadający bardzo solidny warsztat badawczy Pisma Świętego, dobry i koleżeński, a wobec swoich słuchaczy – bardzo ojcowski” (ks. Roman Bogacz, Dyrektor Instytutu Nauk BIblijnych UPJPII).

Ksiądz Profesor Stanisław Hałas SCJ wypromował 6 doktorów, 5 licencjatów i 98 magistrów.

Księdzu Jubilatowi serdecznie gratulujemy!