W dniach 13-14 stycznia 2024 r. w Stadnikach miała miejsce inauguracja Szkoły Biblijnej „W Drodze do Emaus”. Ponad 40 osób (małżonkowie, osoby konsekrowane, członkowie wspólnot kościelnych oraz poszukujący pogłębienia wiary w Boga i wiedzy o Nim) rozpoczęło swoją dwuletnią przygodę z Biblią i teologią w ramach nowopowstałej Szkoły.

W dniu inauguracji słowo wprowadzenia i powitania skierował do wszystkich zgromadzonych w auli Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach rektor tegoż Seminarium ks. dr Dariusz Salamon SCJ:

„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” (Łk 24,32). Inaugurujemy dziś w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów Szkołę Biblijną „W Drodze do Emaus”, a właściwie w drodze do wsi zwanej Stadniki. Ta Szkoła jest drogą, na której chcemy spotykać się z Jezusem, chcemy słuchać, jak wyjaśnia nam Pisma, aby nasze serca zapaliły się odświeżoną miłością do Chrystusa i Jego Słowa. 

(…) chcę wyrazić ogromną radość z tego, że jesteście! Było naszym, organizatorów, wielkim marzeniem, aby ta Szkoła powstała. Dziś słowo ciałem się stało! Pan stworzył coś z niczego. Bardzo cieszymy się Waszą obecnością. Z niektórymi znaliśmy się już wcześniej, ale jest sporo osób, które są dla nas nowe, dlatego tym bardziej radujemy się, że pozytywnie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie, chociaż skierowane ono było niejako w ciemno, w eter. Mimo to, ono Was odnalazło i dziś jesteśmy tu razem.

Słowa pozdrowień ks. rektor skierował także do ks. dra Krzysztofa Napory SCJ i ks. prof. dra hab. Tadeusza Kałużnego SCJ, którzy od strony naukowej w szczególny sposób przyczynili się do powstania Szkoły. Ks. dr Krzysztof Napora SCJ – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Instytut Studiów Biblijnych Europy Środkowej i Wschodniej) – jest głównym konsultantem Szkoły Biblijnej w zakresie biblistyki. On ułożył plan wykładów oraz zaproponował profesorów, którzy podjęli się wykładów z poszczególnych tematów. Natomiast ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ – wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu) – jest konsultantem części teologicznej.

W dniu rozpoczęcia Szkoły obecny był także ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas SCJ – emerytowany wykładowca Pisma św. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz pierwszy prelegent z zakresu biblistyki ks. dr hab. Krzysztof Siwek, prof. Akademii Teologicznej w Warszawie (Instytut Teologii Systematycznej, Katedra Starego i Nowego Testamentu).

Podczas inauguracji Szkoły Biblijnej nie zabrakło również przełożonego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów ks. Sławomira Knopika SCJ:

Razem z Wami bardzo cieszę się z takiego momentu jak ten dzisiejszy. To jest dzień, do którego wszyscy dojrzewaliśmy. Chcieliśmy Was drodzy Państwo zaprosić do Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach, bowiem z tego miejsca wyszło już wiele pokoleń studentów, których oczy w czasie drogi stopniowo się otwierały, a ich serca zaczęły pałać mocniej. Tutaj, studiując i modląc się, poznawaliśmy słowo Boże. Nie da się tylko teoretycznie o wszystkim rozmawiać. Szkoła szkołą, ale jej zadaniem jest prowadzić nas do czegoś głębszego – do spotkania – tak jak miało to miejsce w przypadku uczniów idących do Emaus. Oni wyszli, lecz oczy ich były niejako na uwięzi. Choć rozmawiali ze sobą, choć mieli Jezusa obok siebie, to jednak Go nie rozpoznali. Można się ocierać o Słowo, można się codziennie modlić, a mimo to nie doświadczać bliskości Tego, który jest Słowem żywym, mówiącym do nas nieustannie czy to w Słowie Bożym, czy też w natchnieniach. A więc chcieliśmy stworzyć takie warunki i takie środowisko, aby nasze oczy się otwierały i abyśmy nie błądzili po omacku, abyśmy potrafili rozpoznawać znaki czasu, a przede wszystkim rozpoznawać pośród nas prawdziwie Obecnego. (…). Jesteście uczniami. Jest uczeń i mistrz, to tak bardzo ewangeliczne. Gratuluję Wam takiej decyzji i życzę Wam, abyście poprzez studium, Lectio divina, Eucharystię i modlitwę, potrafili doprowadzić do tego, by Wasze serca zaczęły pałać.

Po tych słowach z rąk ks. Sławomira Knopika SCJ wszyscy słuchacze Szkoły Biblijnej w Stadnikach otrzymali indeksy uczniowskie i rozpoczęli zajęcia. W sobotę wysłuchali wykładu biblijnego ks. dra hab. Krzysztofa Siwka, prof. AKW: „Introdukcja biblijna – powstanie, kanon i natchnienie Pisma świętego”, zaś w niedzielę ks. prof. dr hab. Tadeusz Kałużny SCJ poprowadził wykład teologiczny: „Teologia – nauka o Bogu (poznanie teologiczne, źródła, metoda, teologia Objawienia, wiara)”.

Niemniej inspirujące były przerwy kawowe pomiędzy wykładami, w czasie których uczestnicy dzielili się ze sobą doświadczeniem własnej wiary i obecności słowa Bożego w codziennym życiu. 

Jesteśmy po pierwszym weekendzie Szkoły Biblijnej „W Drodze do Emaus”. Z zaciekawieniem czekamy na kolejne spotkanie, które będzie miało miejsce już za miesiąc w dniach 17-18 lutego 2024 r. w Stadnikach. 

Jeśli chciałbyś do nas dołączyć, zapraszamy Cię do zakładki Szkoła – na skróty (KLIKNIJ).

Przyjedź! Do zobaczenia!