Dzień pamięci o męczennikach sercańskich, który dzisiaj obchodzimy na forum całego Zgromadzenia, ma na celu przypomnienie świadectwa wiary naszych współbraci, którzy ponieśli śmierć męczeńską. Mons. Wittebols SCJ, który męczeńską śmierć poniósł właśnie 26 listopada, ks. Longo SCJ i innych męczenników Afryki.Trzeba przywołać tutaj również bł. Jana Marię od Krzyża SCJ, męczennika wojny domowej w Hiszpanii w 1936 r., ks. Franza Loha SCJ, który stał się ofiarą nacjonalno-socjalistycznej walki przeciw życiu zakonnemu i oddał swe życie w Niemczech w 1941, księży pomordowanych w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 r., ks. Martino Capelli SCJ, który zginął we Włoszech w 1944 r., ks. Kristiaana Muermansa SCJ zabitego w obozie koncentracyjnym w Niemczech w 1945 r., jedenastu współbraci, którzy oddali swe życie w Indonezji w 1944 i 1945 r., naszych współbraci, którzy zostali zabici w Kamerunie w 1959 r. i ks. Paulo Punta SCJ, zabitego w Brazylii w 1975 r.

Sercański Dzień Pamięci został ustanowiony przez Radę Generalną Zgromadzenia w 2004 r. Jest on wyrazem pamięci o wszystkich zakonnikach, którzy przelali krew za wiarę. Szczególnie nawiązuje do wydarzenia krwawej rewolucji simba w Kongo w listopadzie 1964 r., gdzie zginęło 28 sercanów. 26 listopada został zamordowany biskup diecezji Wamba Józef Albert Wittebols SCJ, wraz z 6 innymi misjonarzami.

„Ich śmierć jest konsekwencją wewnętrznego wyboru życia i przeżycia go z wytrwaniem aż do końca. Oni dają nam natchnienie i umacniają nasze powołanie i misję. Przypominają nam, że męczeństwo może być najwyższą możliwością dania świadectwa dla każdego z nas w perspektywie naszego życia, jako konsekwencja codziennej wierności Ewangelii, wierności przyjętej, aby wyznawać naśladownictwo charyzmatu naznaczonego wynagradzającą ofiarą Chrystusa” – napisał w liście do całego Zgromadzenia w 2004 r. były generał o. Jose Ornelas Carvalho. Zachęcił także, by Sercański Dzień Pamięci obchodzony był wszystkich wspólnotach, zwłaszcza we wspólnotach formacyjnych, jak i wśród świeckich, którzy współpracują z nami na polu działalności duszpasterskiej, wychowawczej i misyjnej. Wyraził nadzieję, że stanie się okazją do poznania i przypomnienia tych osób, które zaznaczyły się w historii Prowincji, Regionu, Dystryktu i Zgromadzenia, czy w historii określonego dzieła czy też w sektorze naszej misji.

Niech pamięć o naszych współbraciach, którzy przelali krew za Chrystusa służąc braciom, stanie się zarzewiem wiary dla nas, którzy również pragniemy iść w ślady o. Dehona, by głosić światu miłość Najświętszego Serca.

W tym dniu zachęcamy wszystkich Współbraci do osobistej refleksji nad sylwetkami Sercanów, którzy oddali życie w służbie Ewangelii. Szczególnie wspominać chcemy zaś tych, którzy zrealizowali ideał Założyciela, by być misjonarzem i męczennikiem.

Dla przypomnienia niektóre teksty pokazane w zeszłym roku ► https://www.sercanie.pl/strony/kosciol-meczennikow-w-sercu-afryki

Sercański Dzień Pamięci 2021

Dzisiejszy dzień jest dla całej rodziny sercańskiej zaproszeniem do „historycznego przypomnienia tych znaczących postaci sióstr i braci, którzy mogą być wzorami i bodźcem dla intensywniejszego życia powołaniem i misją, jaką mamy w Kościele i w dzisiejszym świecie” – pisał w swoim liście ks. Virginio Bressanelli jako przełożony generalny księży sercanów.

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin ks. Alberta Bourgeois (1921-1992), szóstego przełożonego generalnego (od 1967 do 1979 r.), 40. rocznicę zatwierdzenia nowych Konstytucji (1982 r.) i 50-lecie działalności Centro Studi Dehoniani (Centrum Studiów Dehoniańskich).

O ks. Bourgeois nasz obecny przełożony generalny, o. Carlos Luis Suárez Codorniú, napisał: „Jego zażyłość z Panem, jego zdolność słuchania i rozeznawania, jego znajomość naszego duchowego dziedzictwa, jego determinacja w stawianiu czoła wyzwaniom oraz współpraca z wieloma innych sercanami, umożliwiły Zgromadzeniu wejście na drogę odnowy, o którą prosił Kościół” (List z 3.2.2021 r.).

Dziękujemy naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, który jest źródłem wszelkiego dobra i który przewodzi swojemu Kościołowi i naszemu Zgromadzeniu w dzieleniu się doświadczeniem wiary o. Leona Dehona.

zob.  https://mlodzisercanie.pl/strony/sercanski-dzien-pamieci-2021

https://www.facebook.com/MlodziSercanie/posts/4559755907450048

https://www.dehoniani.org/en/dehonian-memorial-day-2021/