W piątek, 14 czerwca 2024 r., w murach sercańskiego seminarium miała miejsce formacja stała, na którą byli zaproszeni współbracia zwłaszcza ze wspólnot: Binczarowa, Florynka, Kraków I-IV, Stadniki i Węglówka.

Był to czas na wsłuchiwanie się w konferencje i homilię o. dra Ryszarda Bożka CSsR, spotkania ze współbraćmi oraz pracę w grupach. Ufamy, że spotkanie to przyczyni się do wzrostu duchowego i zakonnego wszystkich współbraci, którzy wzięli w nim udział.