1 października br. w Instytucie Teologicznym Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Krakowie na Skałce zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki 2022/2023.

Uroczystość inauguracyjną w bazylice św. Michała Archanioła i św. Stanisława BM rozpoczęła msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem przełożonego generalnego zakonu oo. Paulinów Arnolda Chrapkowskiego OSPPE. Okolicznościową homilię wygłosił rektor sercańskiego seminarium w Stadnikach ks. Dariusz Salamon SCJ.

Druga część wydarzenia miała miejsce w auli Wyższego Seminarium Duchownego oo. Paulinów. Na wstępie odśpiewaliśmy hymn Gaude Mater Polonia, a następnie wysłuchaliśmy przemówienia rektora seminarium skałecznego o. Mariusza Tabulskiego OSPPE oraz wykładu inauguracyjnego zatytułowanego „Dziedzictwo historyczne Paulinów na Skałce, fundacja klasztoru i jego założyciel”, który wygłosił dr hab. Marek Kowalski (UJ).

Z kolei Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie reprezentował dziekan Wydziału Teologicznego ks. Jan Dziedzic, w którego obecności miała miejsce immatrykulacja braci kleryków pierwszego roku WSD oo. Paulinów.

Z racji 550. rocznicy obecności oo. Paulinów na Skałce, podczas uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki miało miejsce wręczenie jubileuszowych medali, które otrzymali zaproszeni goście oraz wieloletni pracownicy seminarium paulińskiego. W kontekście rozpoczętej formalnie współpracy pomiędzy instytutem teologicznym oo. Paulinów a naszym seminarium, pamiątkowy medal otrzymał także ks. prowincjał Sławomir Knopik SCJ. 

Uroczystą akademię zakończyło wspólne odśpiewanie antyfony maryjnej.

W dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego, wszystkim alumnom życzymy duchowego i intelektualnego wzrastania w służbie Bogu, Kościołowi i każdemu spotkanemu człowiekowi.

Więcej na stronie naszego seminarium: seminarium.scj.pl

(Zdjęcia dzięki uprzejmości Braci Paulinów)