Parafia prowadzona przez księży sercanów oraz kościół pw. NSPJ były miejscem spotkania członków Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ, którzy przyjechali tym razem do Koszyc Małych w ramach swojej dorocznej diecezjalnej pielgrzymki.

Spotkanie wypełniły adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św. oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Pielgrzymów z różnych stron diecezji ugoszczono także poczęstunkiem w miejscowej szkole.

Biskup Stanisław Salaterski, delegat KEP opiekujący się arcybractwem w Polsce, podkreślił w homilii, że czuwanie przy Sercu Jezusa jest najwyższą aktywnością. - To nasza forma chodzenia za Jezusem. A idziemy za Nim, kiedy żyjemy w stanie łaski uświęcającej, spowiadamy się i przyjmujemy Komunię św. Chodzić za Jezusem to także mieć, jak On, serce na dłoni, czyli być miłosiernym dla innych. To troszczyć się o swoją formację religijną, biblijną, to słuchać Kościoła i służyć w nim Jezusowi poprzez troskę o swoją parafię, kościół, misje, potrzebujących pomocy. Wielka jest przestrzeń bezgotówkowej pomocy - mówił bp Salaterski.

Po Mszy św. do grona członków arcybractwa zostały włączone kolejne osoby, m.in. ks. Radosław Bobek ze Szczawy, który przyjechał na spotkanie z dwoma parafianami. - Naszej wspólnocie patronuje Serce Boże, chcemy zaszczepić w niej arcybractwo, żeby jeszcze mocniej rozwijać kult Serca Jezusa - mówi kapłan.

Najmłodszą wspólnotą arcybractwa jest grupa, która powstała w parafii Marcinkowice. - Nasza grupa zawiązała się w czerwcu tego roku. Od początku należy do niej 60 osób. Każdy z nas ma swoją godzinę czuwania przy Sercu Pana Jezusa, kiedy modli się, ale i pracuje z intencją wynagradzania Sercu Jezusa. Czasy są trudne i potrzebujemy też wzmocnienia naszej wiary, które znajdujemy w Bożym Sercu - mówią panie Łucja i Jadwiga.

Diecezjalny opiekun arcybractwa ks. prał. Stanisław Łątka podkreśla, że przybywa chętnych, którzy chcą włączyć się w formację duchową, jaką oferuje to religijne stowarzyszenie wiernych świeckich i kapłanów. - Arcybractwo wzmacnia duchową tkankę parafii poprzez osobistą modlitwę, wspólnotową adorację w pierwsze piątki miesiąca, przez przypominanie, że Serce Jezusa jest w centrum naszej wiary, inspirując nas do podejmowania różnorodnych apostolskich działań w naszych parafiach - mówi duszpasterz.

Więcej zdjęć na https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/8500649.Arcybractwo-NSPJ-w-Koszycach-Malych

ks. Zbigniew Wielgosz | tarnow.gosc.pl