Podobnie jak w zeszłym roku, inauguracja roku akademickiego 2023/2024, miała miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce, w ramach współtworzonego przez nasze seminarium Instytutu Teologicznego św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od celebracji eucharystycznej w Bazylice Skałecznej pw. św. Michała Archanioła i św. Stanisława BM. Wspólnej modlitwie przewodniczył przełożony generalny Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski OSPPE, zaś okolicznościową homilię wygłosił prefekt ds. studiów naszego seminarium ks. Adam Pastorczyk SCJ. 

Druga część obchodów inauguracyjnych miała miejsce w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów. Po odśpiewaniu hymnu Gaude Mater Polonia, zgromadzonych w auli seminaryjnej gości przywitał rektor seminarium paulinów o. Mariusz Tabulski OSPPE. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Biblijna ambiwalentność wiedzy” wygłosił natomiast ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, delegat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W czasie uroczystości głos zabrali także przełożeni wyżsi sercanów i paulinów, odpowiednio: ks. Sławomir Knopik SCJ oraz o. Arnold Chrapkowski OSPPE. Uroczystą akademię zakończył śpiew antyfony maryjnej Ave, Regina caelorum.

Natomiast po południu, na omawiającej rozpoczęty rok akademicki konferencji profesorskiej, spotkali się w Stadnikach sercańscy wykładowcy naszego seminarium.