Dnia 3 lipca, w parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Sosnowcu odbył się ingres nowego proboszcza ks. Tomasza Flaka SCJ. Urodził się on w roku 1981, pochodzi ze Skrobaczowa w województwie świętokrzyskim. Po święceniach przez dwa lata posługiwał jako wikariusz w parafii pw. NSPJ w Krakowie-Płaszowie. Kolejne dwa spędził w Ostrowcu Świętokrzyskim w parafii pw. św. Stanisława. Następnie przez siedem lat przebywał w Rzymie podejmując tam liczne zaangażowania na rzecz Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po powrocie z Wiecznego Miasta przez ponad trzy lata pełnił funkcję wikariusza w Sosnowcu-Środuli. Uroczystość objęcia urzędu proboszcza dokonała się w czasie Mszy świętej o godz. 12.00. Dekret z nominacją został publicznie odczytany przez dziekana - ks. Andrzeja Cieślika. Po homilii, wygłoszonej przez ks. Stanisława Grucę, który reprezentował Księdza Prowincjała, nowy proboszcz złożył uroczyste wyznanie wiary i przysięgę wierności.

W tym samym czasie zostali powitani nowi kapłani rozpoczynający pracę w parafii - ks. Dariusz Mroczek SCJ, ks. Sławomir Kuśmierz SCJ oraz ks. Wojciech Bochenek SCJ.

 

Więcej fotografii na stronie: https://sosnowiec.scj.pl/galeria/ingres-nowego-proboszcza/