W 106. rocznicę pierwszych objawień fatimskich, 13 maja br. w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach, ordynariusz diecezji sosnowieckiej, bp Grzegorz Kaszak udzielił święceń kapłańskich i diakonatu alumnom Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa.

Święcenia kapłańskie przyjęli diakoni, sercanie: Adam Maj, Karol Szlezinger oraz Paweł Szlezinger. Natomiast na diakonów zostali wyświęceni alumni: Jacek Kowal, Aliaksandr Piatlitski, Szymon Szubarczyk, Krzysztof Witek, Mateusz Zawiłowicz.

Podczas liturgii, zwracając się do kandydatów do święceń diakonatu, bp Grzegorz podkreślił, że obecność Ducha Bożego jest trwałą obecnością w tych, którzy żyją w łasce uświęcającej. Jego przebywanie w człowieku może czasami nie być odczuwalne, ale Jego obecności nie należy łączyć z uczuciami, które przecież tak łatwo ulegają zmianie. Tylko grzech ciężki „wyrzuca” Ducha Świętego z duszy człowieka. W przeciwnym wypadku Duch Święty ze swoją mocą towarzyszy tym, którzy zostali powołani do wypełnienia konkretnej misji w Kościele.

W odniesieniu do sakramentu święceń kapłańskich bp Grzegorz przywołał obraz pasterskiej troski Jezusa Chrystusa, który obchodząc wioski i miasta, potrafił zauważyć każdego człowieka – niezależnie od tego kim był i co mówili o nim inni ludzie. Równocześnie przekonywał, że jest dzisiaj potrzebny.

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach zaprasza kandydatów, którzy chcą rozeznać swoją drogę powołania zakonnego i kapłańskiego. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 510 975 709

ks. Paweł Gabara

Za: www.niedziela.pl