W Krakowie 17 marca 2022 r. miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej ks. Józefa Cempury SCJ. Została ona napisana na seminarium naukowym z komunikacji religijnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Sławińskiego, a jej temat przewodni brzmiał: „Głoszenie słowa Bożego w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa na podstawie homilii publikowanych w czasopismach homiletycznych w latach 1972-2018”.

Przewodniczącym komisji był ks. dr hab. Jan Dziedzic (prof. UPJPII), recenzentami: ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski (prof. UAM) i ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas (prof. UMK), członkami komisji: ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś i ks. dr hab. Witold Ostafiński (prof. UPJPII), a protokolantem i jednocześnie również członkiem komisji ks. dr hab. Jan Klimek.

W bronionej pracy naukowej podjęto próbę możliwie całościowego i krytycznego opracowania posoborowego głoszenia homilii w Polsce w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Problem badawczy dotyczył treści głoszenia Słowa Bożego podczas tej uroczystości: Czy to, co przekazują w homiliach ich autorzy ma uzasadnienie w Piśmie Świętym, liturgii, nauczaniu Kościoła oraz w pobożności ludowej?

W badaniach zastosowano metodę paradygmatu pastoralnego. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W rozprawie przedstawiono po pierwsze – co należy głosić, po drugie – co głoszą autorzy homilii, a po trzecie – jakie są walory i mankamenty publikowanych homilii na omawiany temat. Dzięki temu można było także zaproponować wsakzania służące poprawie jakości przepowiadania o Najświętszym Sercu.

Godnym zaznaczenia jest fakt, że na podstawie przeprowadzonych badań zwrócono uwagę, że Kult Bożego Serca zawiera w sobie najważniejsze wydarzenia zbawcze. To sprawia, że jest i będzie aktualny w każdym miejscu i czasie. Z kolei ze względu na zawarte w nim (w kulcie) podstawy biblijne oraz teologiczne będzie oddziaływał na przepowiadanie homilijne. Niniejsza rozprawa przyczynia się nie tylko do krzewienia kultu Najświętszego Serca Zbawiciela, ale również stanowi pomoc dla głoszących w przygotowaniu treści homilii na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Ks. Józef Cempura SCJ – prezbiter ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2000. Ukończył studium retoryki na wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2004). Pracował jako wikariuszw parafii w Binczarowej i  Krakowie oraz w Węglówce. Od roku 2007 posługuje duszpastersko na Słowacji.