W przededniu kolejnego roku akademickiego, społeczność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Rozpoczęcie wspólnego pielgrzymowania miało miejsce w auli św. Jana Pawła II, w której słowa powitania skierował do studentów, doktorantów, pracowników i wykładowców papieskiego uniwersytetu rektor uczelni ks. prof. dr hab. Robert Tyrała. W tym samym miejscu konferencję zatytułowaną „Religia wobec popkultury” wygłosił ks. dr Andrzej Kielian, kierownik kierunku teologia Wydziału Teologicznego UPJPII.

Następnie, w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym, wspólnota akademicka modliła się o dobre owoce roku akademickiego 2023/2024. Celebracji liturgicznej przewodniczył rektor uczelni, a homilię wygłosił rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Rzeszowskiej, ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL.

Po zakończonej Eucharystii pielgrzymi skorzystali z poczęstunku, a następnie w klasztornych krużgankach odprawili Drogę Krzyżową, której treść oparta została o rozważania Drogi Krzyżowej z Koloseum 2005 roku, które napisał ówczesny Dziekan Kolegium Kardynalskiego Joseph kard. Ratzinger.