W sobotę 27 listopada byliśmy świadkami osobliwego wydarzenia. Kopia obrazu Matki Bożej Płaszowskiej została przekazana sercańskiej parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Bełchatowie. Podczas przekazania wizerunku naszej Płaszowskiej Pani miał miejsce moment tzw. pocałunku Maryi, czyli dotknięcia oryginalnego obrazu przez kopię. Gest ten ma wymiar symboliczny i jest dla naszej wspólnoty i parafian w Bełchatowie szczegolnie ważny.

Zob.: ► Zdjęcia

W sobotę 27 listopada przedstawiciele parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie z ks. Proboszczem Stanisławem Jaskułą SCJ udali się do Krakowa Płaszowa, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa, gdzie byli świadkami osobliwego wydarzenia. Kopia obrazu Matki Bożej Płaszowskiej została przekazana w darze naszej parafii. Podczas przekazania wizerunku Płaszowskiej Pani miał miejsce moment tzw. pocałunku Maryi, czyli dotknięcia oryginalnego obrazu przez kopię. Gest ten miał wymiar symboliczny i jest dla naszej wspólnoty i parafian w Krakowie szczególnie ważny.

W II niedzielę Adwentu gościmy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Zenona Siedlarza SCJ, który jest Proboszczem parafii pw. NSPJ w Krakowie Płaszowie i jednocześnie kustoszem Sanktuarium MB Błogosławionego Macierzyństwa. Ks. Zenon głosił kazania, w których mogliśmy usłyszeć o historii obrazu oraz cudach, które za wstawiennictwem Matki Bożej Płaszowskiej się dzieją. Składamy serdeczne Bóg zapłać ks. Zenonowi za wygłoszone Słowo Boże i dar w postaci ikony Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa, który zawiśnie w naszej świątyni. 

Zob.:  https://sercaniebelchatow.scj.pl/strony/pocalunek-matki-bozej-plaszowskiej