Milion złotych trafi do gminy Stopnica z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotacja zostanie przeznaczona m.in. na odbudowę zabytkowej kaplicy św. Anny przy klasztorze oo. sercanów w Kątach Starych.

Murowana kaplica została wzniesiona w 1701 roku. Została dobudowana do istniejącego wówczas kościoła zakonnego. 7 listopada 1944 roku, Niemcy w zemście za udzielenie schronienia partyzantom, którzy w klasztorze posiadali radiostację i stąd prowadzili działalność konspiracyjną, wysadzili obiekt. Zachowały się wyłącznie fundamenty, fragmenty murów przejścia z nawy do kaplicy św. Anny.

Ks. Stanisław Gruca, przełożony wspólnoty klasztoru, mówi, że 500 tys. zł zostanie przeznaczone na wykonanie zadaszenia świątyni. Jak dodaje, będzie to niełatwa konstrukcja, bo w kształcie ośmiokątnej kopuły. Duchowny nie kryje zadowolenia z pozyskanej dotacji. Zaznaczył, że wykonanie dachu to jeden z najdroższych elementów odnowy kaplicy, a środki rządowe stanowią duży zastrzyk gotówki. Cieszy się, bo te pieniądze jak podkreśla zrewolucjonizują proces odbudowy obiektu.

Opracowaną mamy już dokumentację projektową dla tego projektu. Obecnie trwają prace kosztorysowe. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku, być może na przełomie października i listopada uda się już tę konstrukcję umieścić i ten dach zainstalować. Ewentualnie przeczekamy zimę i na przyszły rok dokończymy go i przykryjemy blachą miedzianą, tak jak to jest w projekcie konserwatorskim – mówi.

Obecnie kaplica została już odbudowana w ponad 50 proc. Mury już stoją. Ponadto zrekonstruowane zostały krypty, w których spoczywają przedstawiciele rodów Sołtyków i Bidzińskich. Przy okazji odbudowy i odgruzowywania pozostałości po kaplicy św. Anny, wydobyto 42 szkielety osób związanych z tymi rodzinami. Obecnie trwa odbudowa bocznych zarysów ściany i łuków.

Pozostaje nam do wykonania posadzka, która również będzie dużą inwestycją i dość trudnym przedsięwzięciem. Była ona marmurowa i taką należy wykonać. Trzeba również przystąpić do zrobienia stalowych drzwi i wykonania okien. Ponadto otynkować kaplicę zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz – wymienia.

W planach jest także odnowa zabytkowych epitafiów wykonanych z czarnego marmuru, m.in. fundatora kaplicy Stefana Bidzińskiego, wojewody sandomierskiego.

Przypomnijmy, klasztor w Kątach Starych w 1979 roku od franciszkanów przejęli sercanie. Myśl, aby uporządkować i zabezpieczyć ruinę powstała w 2017 roku, wtedy też zrodził się pomysł rekonstrukcji kaplicy w całości. Prace rozpoczęły się w 2019 roku. Ich dotychczasowy koszt szacowany jest na ponad pół miliona złotych.

Szacowany całkowity koszt inwestycji to 4 mln zł. Stąd tempo prowadzenia prac ze względu na duże koszty związane z rekonstrukcją obiektu, jest dość powolne.

Pozostałe pół miliona złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostanie przeznaczone na konserwację elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy.

Za: https://radiokielce.pl/