Stadnicki, przyklasztorny kościół, jest miejscem, przy którym trzech naszych neoprezbiterów spędziło sześć lat formacji seminaryjnej. Właśnie w tej świątyni, wyrażając swoją wdzięczność za modlitwę, duchowe i materialne wsparcie oraz wspólne wzrastanie w wierze, ks. Adam Maj, ks. Karol Szlezinger i ks. Paweł Szlezinger, sercańscy neoprezbiterzy, odprawili mszę prymicyjną dla całej wspólnoty parafialnej.

Traktującą o istocie kapłaństwa homilię wygłosił do wszystkich uczestników mszy świętej ks. Walery Pupkiewicz SCJ, wikariusz z Grodna (Białoruś).

Podczas liturgii nie zabrakło wielu ciepłych słów oraz wyrazów wdzięczności, które parafianie skierowali do nowo wyświęconych. Także i oni, na ręce rektora seminarium ks. Dariusza Salamona SCJ, podziękowali za lata formacji, które doprowadziły ich do dzisiejszej uroczystości.

Na zakończenie celebracji, wszystkim jej uczestnikom neoprezbiterzy udzielili uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego.

FOTO na stronie seminarium.scj.pl