Dzień po otrzymaniu święceń kapłańskich, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, pod przewodnictwem ks. Aliaksandra Piatlitskiego SCJ, sercańscy neoprezbiterzy celebrowali mszę świętą prymicyjną w stadnickiej wspólnocie parafialnej.

Przed rozpoczęciem Eucharystii życzenia nowowyświęconym kapłanom złożył ks. proboszcz Dariusz Lewczak SCJ, a także przedstawiciele parafii.

Życzeniem neoprezbiterów było, aby tego dnia homilię wygłosił ks. dr Wojciech Kałamarz CM, wykładowca muzyki kościelnej w naszym seminarium. Wobec powyższego, w kazaniu nie zabrakło odniesień do muzyki, gdyż jak zauważył kaznodzieja, to właśnie uchem „patrzymy” zarówno na otaczającą nas rzeczywistość, jak i na wielkie tajemnice naszej wiary. Jedną z tych tajemnic jest Zesłanie Ducha Świętego, którego wypełniająca cały dom obecność, poprzedzona została wyraźnie słyszalnym szumem z nieba, jakby uderzeniem gwałtownego wichru. Ci, którzy stali na zewnątrz, zbiegli się tłumnie właśnie na dźwięk tego szumu (por. Dz 2,2.6).

Ks. Wojciech zapraszał nas wszystkich do tego, „abyśmy przekroczyli to, co widzialne i weszli w obszar dźwięku, który z natury jest mniej materialny niż obraz. Słowo, przez które wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało (por. J 1,3), jest przecież niesione tchnieniem. Nie ma głosu bez tchnienia. Dopiero z głosu powstaje artykułowane słowo. Ale tak jak słowo kryje za sobą brzmiący głos, a głos kryje za sobą tchnienie, tak my winniśmy za słowem, liturgią i postaciami eucharystycznymi dostrzegać dźwięki Chrystusa i Jego tchnienie, czyli Ducha Świętego”.

Kontynuując mówił, że „językiem muzyki posługuje się cały otaczający nas świat, bez względu na kulturę. Muzyka przemawia do nas bezpośrednio…, pozwala nam przekroczyć to, co widzialne, a nawet to, co w pierwszym doświadczeniu jest słyszalne. «Patrzeć uszami» tzn. nie poprzestawać na samym brzmieniu słowa, ale dostrzegać to, co się za nim kryje. Tym, który uzdalnia nas do widzenia, do patrzenia w głąb, dostrzegania uchem tego, czego oko nie widzi, jest Duch Święty”.

Na zakończenie mszy świętej słowa wdzięczności w imieniu nowowyświęconych kapłanów wyraził ks. Krzysztof Witek SCJ. Następnie neoprezbiterzy udzielili wszystkim uczestniczącym w Eucharystii prymicyjnego błogosławieństwa.

FOTO: seminarium.scj.pl