Rozmowa z ks. Levim i ks. Stephenem, którzy są członkami Rady Generalnej, i którzy pomagają w przygotowaniu do następnej Konferencji Generalnej.  

Czy możecie dać nam pewne kulisy i aktualizację o postępowaniu przygotowań do konferencji generalnej?

Jednym z  obowiązków na jakie wskazuje SCJ Dyrektorium generalne, jest zorganizowanie przynajmniej jednej Konferencji generalnej w ciągu sześcioletniej kadencji przez każdą Administrację.

Po wysłuchaniu dyskusji i zaleceń 23 Kapituły Generalnej (2015) Przełożony Generalny i Rada Generalna postawiły sobie za cel zorganizowanie Konferencji Generalnej o „Miłosierdziu w nauczaniu społecznym Kościoła i o. Dehona". Powołano komisję przygotowawczą, która miała opracować instrumentum laboris i program konferencji. Przedstawiony temat brzmiał: "Sercanie  w zobowiązaniach społecznych. Wierność Ewangelii i naszemu charyzmatowi, poprzez formację w odpowiedzi na wyzwania społeczne".

Konferencja została zaplanowana na lipiec 2018 r. na Filipinach, ale musiała zostać przełożona, gdy nasz przełożony generalny Heiner Wilmer został biskupem. Zamiast tego musieliśmy zwołać Kapitułę Generalną, aby wybrać nowego przełożonego generalnego i jego radę.

Co się wtedy stało?

Zaleceniem 24 Kapituły Generalnej było dalsze planowanie konferencji na podobny temat. Końcowe przesłanie 24 Kapituły Generalnej brzmiało:

To, co charakteryzuje nas po części jako synów Ojca Dehona, to społeczny wymiar naszego charyzmatu. Chociaż czasami obserwujemy wśród  nas niepokojąco malejące zainteresowanie się tym aspektem, chcemy jeszcze raz podkreślić znaczenie bardziej intensywnego zaangażowania  w  taką  działalność. Nie wolno zapominać o proponowanym wcześniej temacie konferencji generalnej w Manili, a także o badaniu możliwości ustanowienia biura lub komisji "Sprawiedliwość, Pokój i Pojednanie". Przekazywanie inicjatyw podejmowanych przez różne podmioty Zgromadzenia w tej dziedzinie jest bardzo pomocne w promowaniu wymiany projektów i inicjatyw społecznych.

W listopadzie 2019 r. na spotkaniu przełożonych wszystkich naszych jednostek administracyjnych w Rzymie omawiano kwestię przełożenia konferencji. Przełożeni poparli ten pomysł. Z regionu Filipin hojnie i entuzjastycznie zgadzając się na bycie gospodarzem tego spotkania. Zasugerowano przedział czasowy między kwietniem a lipcem 2021 roku.  Przełożeni zaproponowali członkom komisji przygotowawczej, tematy, którymi można się zająć, oraz ewentualnych prelegentów.

Region Filipin znalazł odpowiednie centrum konferencyjne w Cagayan  d'Oro i zarezerwował czas na lipiec 2021 roku. W marcu 2020 r. powołano komisję przygotowawczą, która  została zaproszona do Rzymu, aby rozpocząć przygotowania.

Ale marzec 2020 był początkiem pierwszej fali blokad ze względy na Covid!  

Dokładnie! Poprzednie komisje uznały za niezbędne, aby mieć dłuższy czas wspólnej pracy, aby przygotować instrumentum laboris, opracować temat i rozpocząć pracę zgodnie z harmonogramem i szczegółami. Ale wtedy linie lotnicze i granice zostały zamknięte i nie było możliwe podróżowanie.

Więc, co zostało zrobione od tego czasu?

Jak wiemy, Internet łączy nas ze światem. Ponieważ pandemia próbowała sparaliżować wszystko i wszystkich, jedna możliwości cybernetyczne wspomagały nas i podtrzymywały w nas nadzieję realizacji konferencji.  Stworzyliśmy komisję w której zasiadali współbraćmi z różnych obszarów Zgromadzenia.

Kim są członkowie Komisji Przygotowawczej Konferencji Generalnej?

Wahyu Tri Haryadi (INA), Michel Simo Temgo (CMR), John Karl Cabaluna (PHI), Grzegorz Piątek (POL) i João Paulo  Tabarelli (PAR)

Jakie są pomysły z nowej komisji?

Aby sprawdzić, czy nasz styl życia odpowiada temu, o czym o. Dehon myślał i czy rozumiemy społeczny wymiar naszego charyzmatu. Prowadzimy różnorodne i piękne zajęcia w wielu naszych zaangażowaniach na całym świecie. Czy robimy to zgodnie z naszym charyzmatem? Czy ludzie, z którymi pracujemy, znają i żyją naszą duchowością społeczną?

Konferencja może nauczyć nas nowego sposobu patrzenia na naszą działalność społeczną i jeszcze bardziej zjednoczyć nas w duchu "my, Zgromadzenie".

Jaki będzie temat  konferencji?

Nie sfinalizowaliśmy ostatecznego brzmienia, ale omawialiśmy powiązane propozycje – "Bycie  Sercanami zgodnie z dziedzictwem SCJ ", "Co robimy i czym jesteśmy", "Projekty społeczne SCJ i duchowość SCJ", "Dokonywanie zmian w pracach społecznych w naszym Zgromadzeniu" i "tożsamość społeczna naszego Zgromadzenia"...

Kiedy i gdzie (jak) odbędzie się konferencja?

Trudno jest teraz ostatecznie potwierdzić, gdzie i jak ona się odbędzie, ze względu na trwające ograniczenia pandemii. Poinformujemy całe Zgromadzenie, jak tylko będziemy w stanie sfinalizować tę decyzję.

Jakie są oczekiwania konferencji generalnej?

Oczekujemy intensywnego i żywego udziału współbraci z różnych jednostek administracyjnych. Dążymy do głębokiego wkładu i skupienia się na konkretnych działaniach, które mogą być wprowadzone w życie codzienne Zgromadzenia.

Co powinni zrobić uczestnicy w okresie poprzedzającym konferencję?

Prosimy, aby każdy współbrat miał czas na przeczytani  instrumentum laboris i uważne śledzenie prezentacji na temat jakiego  projektu społecznego w Zgromadzeniu, który rozwiniemy na naszej stronie głównej (dehoniani.org).   Pomoże to ludziom zrozumieć każdy krok i dać możliwość wzięcia udziału poprzez komentarze i sugestie.

A ci, którzy nie będą obecni na konferencji. Jak mogą z tego skorzystać, a także przyczynić się do sukcesu konferencji?

Mogą modlić się za konferencję i śledzić poprzez wiadomości, transmisje na żywo i inne sposoby, które będą przygotowane do informowania Zgromadzenia na bieżąco.

 

(tłumaczył ZKH SCJ)

---------------------------------------------

Inne materiały w różnych językach można znaleźć na stronie generalnej Zgromadzenia:

https://www.dehoniani.org/en/ix-general-conference/