Kiedy w 1917 roku na świecie toczyła się I wojna światowa, w Portugalii rozprzestrzeniał się antykościelny reżim, a w Rosji właśnie rozpoczynała się rewolucja. Wśród takich międzynarodowych zawirowań trojgu wiejskim dzieciom - rodzeństwu Hiacyncie i Franciszkowi Marto oraz ich ciotecznej siostrze Łucji dos Santos ukazała się Maryja. Miało to miejsce na obrzeżach miasteczka o znanej dzisiaj nazwie Fatima. Pani z Nieba przekazała im orędzie dotyczące świata.

Trójka dzieci przez ponad rok przed pierwszym objawieniem się Maryi była przygotowywana przez Anioła, który ukazywał się im od marca 1916 roku. Gdy pierwszy raz go ujrzeli, znajdowali się na wzgórzu Loca do Cabeco i po odmówieniu różańca – kiedy to już mieli rozpoczynać zabawę – usłyszeli szum wiatru oraz zobaczyli Bożego Posłańca. Przedstawił im się jako Anioł Pokoju i prosił, by modlić się słowami: „O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Proszę, byś przebaczył tym, którzy nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i nie kochają Ciebie”. Podczas kolejnych spotkań z nim dzieci otrzymały zachętę do umartwień, które – stając się zadośćuczynieniem za ludzkie grzechy – będą przyczynkiem do pokoju w ojczyźnie. Podczas jednego ze spotkań (trwających kilka miesięcy) wyjaśnił, że jest Aniołem Stróżem Portugalii.

Znamiennym dniem staje się 13 maja 1917 roku, kiedy dzieci po raz pierwszy widzą się z Maryją (podczas wypasania owiec w Cova da Iria), z którą dane jest im przeżyć w sumie sześć spotkań, a ostanie – 13 października – jest ubogacone „cudem słońca”. Podczas spotkań z Jasną Panią otrzymują wiele orędzi, z których części nie rozumieją. Przekazy zostawiają dla siebie, a z czasem dopiero po wielu latach zaczyna je stopniowo przekazywać s. Łucja.

Maryja podczas spotkań z trójką widzących prosi dzieci o odmawianie różańca w intencji pokoju, przyjmowanie cierpień jako zadośćuczynienie za grzechy i w intencji grzeszników, ukazuje im swoje Niepokalane Serce i przedstawia, że Jezus pragnie szerzenia kultu Jej Serca, a z końcem objawień przedstawia się jako Matka Boża Różańcowa. Dzieci dowiadują się, że będą musiały wiele wycierpieć. Spośród dzieci z Maryją rozmawiała jedynie Łucja – ona Maryję widziała, słyszała i z nią rozmawiała. Hiacynta widziała i słyszała, a Franciszek jedynie słyszał.

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa (SCJ) wpisuje się doskonale w to przesłanie, ponieważ Sł. Boży o. Leon Jan Dehon nie założył Sercanów dla określonego dzieła zewnętrznego, lecz ukierunkował je na konkretną misję w Kościele, która wyrasta z modlitwy i z tego względu Sercanie mają przeżywać wszystko w duchu miłości i wynagrodzenia. Stąd też w życiu każdego zakonnika ma znaleźć się adoracja eucharystyczna jako prawdziwa służba dla Kościoła oraz posługa dla najbardziej potrzebujących.

Podczas objawień dzieci otrzymały trzy tajemnice fatimskie. Pierwsza z nich została przekazana w lipcu. Maryja prosiła dzieci, by przekazały ludzkości Jej zatroskanie demoralizacją ludzi i zaznaczyła, że jeśli nie będzie nawrócenia – będzie miała miejsce straszna kara. Aby zapobiec karom przygotowanym światu przez Boga, konieczna będzie pokuta. Maryja ukazała dzieciom rzeczywistość piekła, aby przekonać ich, że zależy jej na ratowaniu dusz grzeszników. Wyjaśniła też, że Bóg pragnie rozszerzania kultu do Niepokalanego Serca Maryi dla uratowaniu dusz ludzkich przed tak strasznym losem potępienia. W kolejnych miesiącach podczas spotkań z Maryją dzieci otrzymały przekaz drugiej tajemnicy – pojawiła się zapowiedź wojen, prześladowania Kościoła i Ojca Świętego, a także informacja, że za pontyfikatu papieża o imieniu Pius XI rozpocznie się II wojna światowa – straszniejsza od trwającej wówczas I wojny światowej. W przekazach tych nadal pojawiało się przynaglenie do praktykowania nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca. Maryja mówiła o konieczności ustanowienia w kościele nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca – z Komunią św. w intencji wynagradzającej. Najświętsza Panna zapowiedziała też, że będzie chciała przyjść z prośbą o poświęcenie Najświętszemu Sercu Maryi Rosji i że Ojciec Święty poświęci Jej Sercu Rosję.

W kwestii wynagrodzenia warto wiedzieć, że Sercanie w swojej duchowości praktykują piękną modlitwę. We wtorek przed Środą Popielcową przeżywają wspomnienie Chrystusa modlącego się w Ogrojcu – jest to Dzień Wynagrodzenia. Tajemnica Ogrójca jest mocno wpisana w duchowość sercańską – w Dniu Wynagrodzenia księża ze Zgromadzenia pragną jednoczyć się z Chrystusem w Jego ofierze poprzez osobiste ofiarowanie się Bogu każdego ze współbraci. Tego dnia podczas całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu Sercanie pragną – jednocząc się z Chrystusem na modlitwie – razem z Nim ofiarować się Ojcu w duchu miłości oraz wynagrodzenia za grzechy swoje i całego świata. Dzień wynagrodzenia jest okazją do przyjęcia miłości Chrystusa na nowo i stania się przyjacielem Najświętszego Serca – do zamieszkania w Sercu Jezusa, by bijąc tym samym rytmem co Jego Serce powodować, że świat będzie stawał się lepszy.

Trzecia tajemnica fatimska była ukrywana na prośbę samej Maryi. Dopiero po latach siostra Łucja spisała ją na żądanie swojego ordynariusza - biskupa Jose da Silva. Spisana ona została w 1944 przez s. Łucję, która poinformowała biskupa o zredagowaniu tekstu i zalakowaniu go w kopercie – z jednoczesnym zaznaczeniem, że może ona zostać otwarta dopiero w 1960. Otwarcia koperty dokonał Jan XXIII w sierpniu 1959 – w 10 miesięcy po swoim wyborze na papieża. Po zapoznaniu się z treścią zdecydował o dalszym nieujawnianiu przekazu, ale 13 grudnia 1962 r. ustanowił święto Fatimskiej Matki Bożej Różańcowej – będące nadzieją na pokój w świecie. Również gdy Paweł VI rozpoczął w 1963 r. pontyfikat i przeczytał treść objawień, także i on zdecydował się na nieujawnianie ich. Dopiero Jan Paweł II w czerwcu 2000 roku – ramach Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa – postanowił ujawnić treść tajemnicy. Dokonał tego w jego imieniu prefekt Kongregacji Nauki Wiary – kard. Joseph Ratzinger na konferencji prasowej 26 czerwca 2000 roku w Sala Stampa w Watykanie. Według kardynała Ratzingera tajemnica dotyczyła zwłaszcza prześladowań kapłanów i chrześcijaństwa w wieku XX oraz wielkich zniszczeń spowodowanych przez ideologie ateistyczne, które walczą z Bogiem – szczególnie przez komunizm. Wspomniał, że wizja jest zapowiedzią zamachu na Jana Pawła II z 1981, ponieważ wówczas papież znalazł się o krok od śmierci. Zaznaczył również, że największym zagrożeniem dla człowieka jest ukryta w ateizmie – najmocniej w wydaniu komunistycznym – mentalność życia takiego, jakby Boga nie było. Po latach kard. Ratzinger – już jako Benedykt XVI – przyjechał do Fatimy 13 maja 2010 roku.

Objawienia zakończyły się 13 października 1917 roku. Cud słońca towarzyszący wówczas objawieniom był widzialny w promieniu 40 km od Fatimy i widzieli to nawet ludzie niewierzący. W roku 1929 biskup diecezji Leiria – Jose da Silva – poinformował papieża Piusa XI o kolejnych objawieniach Maryi s. Łucji, która wówczas była już w zgromadzeniu sióstr doroteuszek, a w których Matka Najświętsza prosiła o dokonanie w łączności ze wszystkimi biskupami konsekracji Rosji. Wspomniane objawienia s. Łucji już jako doroteuszki zaczęły się w grudniu 1925 – kiedy to Maryja dała obietnicę przyjścia z łaskami wszystkim, którzy przez pięć pierwszych sobót przystąpią do spowiedzi, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez kwadrans będą rozmyślać 15 tajemnic różańca – towarzysząc tym samym Maryi z intencją zadośćuczynienia. W objawieniu w 1929 roku Maryja poprosiła przez s. Łucję Ojca Świętego o poświecenie Rosji dla ocalenia tego kraju. Miała też wówczas miejsce zapowiedź prześladowań papieża. W objawieniu w 1930 r. Maryja zapowiadała, że jeśli ludzie nie nawrócą się, nastąpi wojna, klęska głodu i wiele konfliktów zbrojnych. Przypomniała też swą prośbę o praktykowanie nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca.

Założyciel Sercanów miał świadomość, jak bardzo grzech rani Serce Jezusa, dlatego miał wielką wrażliwość na miłość względem Serca Maryi i Jezusa. Jak stwierdził kiedyś: „Męka jest arcydziełem miłości Serca Jezusa”. Kult Serca Jezusa i Maryi może rozbudzić w człowieku autentyczne pragnienie naśladowania cnót Chrystusa i Maryi, by zapłonąć gorącą miłością.

Bp Leirii Jose Coreira da Siva uznał 13 października 1930 r. autentyczność objawień. Mimo to Pius XI nie spełnił prośby poświęcenia Rosji. W kwietniu 1939 papieżem został Pius XII. S. Łucja już w roku kolejnym, 2 grudnia 1940, napisała do niego list przypominający o konieczności konsekracji Rosji – co też uczynił, choć częściowo, w 1942 - poświęcając narody świata Niepokalanemu Sercu Maryi i określając jako „wojnę dwóch szatanów” trwającą wojnę między hitlerowskimi Niemcami i stalinowskim ZSRR, ale nie miał odwagi oddzielnie wspomnieć o Rosji, by nie zostało to wykorzystane propagandowo w polityce niemieckiej.

W 1944 roku święto Niepokalanego Serca NMP zostało ustanowione przez Piusa XII. W 1946 miała miejsce koronacja – przez legata papieskiego – figury Matki Bożej Fatimskiej na Królową Świata. W trzy lata później papież wydał zgodę na rozpoczęcie prac koniecznych do otwarcia procesu beatyfikacyjnego Hiacynty i Franciszka. W roku 1952 miało miejsce powtórzenie aktu Poświęceniu Narodów Niepokalanemu Sercu Maryi przez Piusa XII, który co prawda wymienił wówczas w treści aktu „wszystkie narody w Rosji”, jednak Łucja była nieprzekonana, że prośba Maryi została wypełniona, ponieważ nie dokonał tego w łączności ze wszystkimi biskupami Kościoła Katolickiego.

Jan Paweł II pochylił się bardziej nad przepowiedniami z Fatimy po zamachu na swoje życie z 13 maja 1981. W liście do s. Łucji, datowanym na 12 maja 1982, wyraził swoje przekonanie, że trzecia część tajemnicy odnosi się do słów Matki Bożej będących pragnieniem nawrócenia Rosji poprzez przyjęcie żądań Maryi. W rok po zamachu polski papież udał się w ramach wotum wdzięczności do Fatimy, gdzie zawierzył świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. W odpowiedzi na ten gest s. Łucja poprosiła o ponowienie aktu w łączności ze wszystkimi biskupami, co stało się 25 marca 1984 – w tym dniu Jan Paweł II w duchowej jedności z biskupami świata (uprzednio o tym poinformowanymi) w Bazylice św. Piotra zawierzył ponownie świat i Rosję Maryi.

Biuro prasowe/ DM

 

Bibliografia:

ekai.pl/ks-michal-olszewski-scj-wynagrodzenie-stylem-zycia/

mlodzisercanie.pl/strony/nasza-misja

parafia-jasieniec.pl/fatima-najwazniejsze-przeslanie-maryi

sercanie.pl/strony/dzien-wynagrodzenia-2

smbf.pl/fatima/oredzie-fatimskie/