Od 27 listopada do 2 grudnia w Walencji w Hiszpanii odbyło się spotkanie Sercańskich Wyższych Przełożonych Europy. Omówiono sprawy związane z duszpasterstwem młodzieży, komisją teologiczną, obchodami stulecia śmierć o. Dehona (2025) oraz z najbliższą następną Kapitułę Generalną (2024).

Wspólną Europę nie buduje się za jednym zamachem, ale tworzy ją i ożywia solidarność, której doświadczamy intensywniej w ostatnich latach. To samo dotyczy obecności sercanów w Europie, którzy próbują wypracować wspólną wizję opartą nie na jednakowości, ale na dynamicznej i międzykulturowej tożsamości.

Europejska Komisja Teologiczna i duszpasterstwo młodzieży

Spotkanie przełożonych w Walencji (Hiszpania) ma konkretny cel: zintensyfikować relacje i wzajemnie inspirować się. Pierwszy dzień został poświęcony dwóm istniejącym od dłuższego czasu formom współpracy:  Europejskiej Komisji Teologicznej SCJ oraz duszpasterstwu młodzieży i powołań z inicjatywą wolontariatu misyjnego „MyMission”. Ta ostatnia propozycja zaprasza młodych ludzi nie tylko do pracy w tak zwanych krajach misyjnych, ale do udziału w życiu sercańskiej wspólnoty misyjnej tam właśnie na miejscu. Zaproszony ks. Angel Alindado (ESP) przedstawił nie tylko aktualną sytuację i profil współczesnego młodego człowieka, ale postawił kilka pytań: dlaczego nie pomyśleć o misji ad gentes w Europie? Czy młodzi ludzie znajdują „dom” w naszych wspólnotach? Gdybyśmy mieli zaprojektować od podstaw naszą misję, co i dlaczego wybralibyśmy jako fundamentalne dla nas sercanów?

W dyskusji nad Komisją teologiczną zrodziło się życzenie, aby jej prace były wyraziściej obecne zarówno w formacji ciągłej, jak i w życiu Jednostek. Postanowiono powiększyć jej grono o osoby, które specjalizują się nie tylko w teologii czy naukach biblijnych.

Konferencja Jednostek Europejskich

Wśród omawianych tematów znalazł się także ten dotyczący projektu wspólnego seminarium europejskiego w Paryżu, który postanowiono wstrzymać, gdyż dla europejskich przełożonych prowincjalnych nie wydaje się to być najważniejszym problemem na poziomie kontynentalnym.

Pomoc między Jednostkami jest zawsze możliwa – zwróciło uwagę kilku prelegentów – podczas gdy prawdziwa współpraca wydaje się być bardziej złożona, zwłaszcza ze względu na różne uwarunkowania prawne i czasami utrudniające ją aktualne struktury. Dlatego uznano, że konkretnym krokiem będzie sformalizowanie współpracy przełożonych europejskich Jednostek jako  Konferencji Jednostek Europejskich (COSENEUR). W tym celu ostatnie kilka dni poświęcono na opracowanie Statutu, który zostanie przedłożony Zarządowi Generalnemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Wśród bieżących spraw w Jednostkach mocno ujawnił się temat przyszłorocznych ŚDM w Lizbonie. Międzynarodowy komitet przygotowawczy sformułował program dni poświęconych młodzieży sercańskiej.

Stulecie śmierci Założyciela

Kolejna kwestia przedstawiona przez ks. Josepha Famrée była propozycją Prowincji EUF dotyczącą stulecia śmierci o. Dehona, które przypada w 2025 r. Wśród oficjalnych obchodów w Saint Quentin proponuje się, aby każda Prowincja Zgromadzenia w tymże roku odbywała pielgrzymkę do miejsc związanych z o. Dehonem, takich jak La Capelle i Saint Quentin. Konkretną pomocą dla sercańskich Jednostek w promowaniu zarówno myśli, jak i osoby o. Dehona mógłby być krótki film w różnych językach.

Spotkanie w Walencji było okazją do zastanowienia się nad najbliższą Kapitułą Generalną i sformułowania kilku możliwych tematów do rozpatrzenia przez komisję przygotowawczą. Wśród proponowanych kwestii skoncentrowano się na tożsamości sercańskiej w kontekście społeczeństwa wielokulturowego, funkcjonowaniu obecnych struktur i dzisiejszej misji w świetle wspólnego planu apostolskiego.

Nie zabrakło czasu na wzajemne dzielenie się wyzwaniami i szansami, które były okazją do wzajemnej inspiracji i dziękczynienia Panu, który nas wspiera i błogosławi w swoim przebogatym miłosierdziu.

 

Za: dehoniani.org | ks. Radosław Warenda SCJ