23 Lutego 2023 roku dwóch współbraci IV roku przyjęło posługę akolity z rąk prowincjała ks. Sławomira Knopika SCJ.

W homilii, w odniesieniu do liturgii słowa Bożego, Ksiądz Prowincjał ukazał istotną część życia każdego człowieka, jaką jest podejmowanie decyzji. Z jednej strony, nasze wybieranie decyduje o tym, gdzie się teraz znajdujemy, z drugiej, każde wybieranie jest obarczone konsekwencjami: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” (Łk 9, 23-25).

„Wybór” – to słowo, które podkreślało także wydarzenie dzisiejszego dnia, a mianowicie przyjęcie posługi akolity przez kl. Ivana Asauleaca oraz kl. Michała Koźbiała. Neoakolitom życzymy wytrwałości i dziękujemy za ten i wszystkie życiowe wybory, które doprowadziły ich do tego momentu.

Msza święta a po niej uroczysty obiad zwieńczyły wizytację kanoniczną Księdza Prowincjała, którą w ostatnich dniach przeprowadzał w naszej seminaryjnej wspólnocie.