W sobotę 27. stycznia miała miejsce pielgrzymka autokarowa do Krakowa. Najpierw pielgrzymi modlili się w sanktuarium św. Jana Pawła II. Tam została im przybliżona historia powstania tej świątyni - na szczególną uwagę zasługują piękne i wymowne mozaiki. Nawiedzając poszczególne kaplice pielgrzymi modlili się w intencji naszej parafii i Ojczyzny. Zatrzymali się także przy sarkofagu kard. Stanisława Nagi’ego modląc się w jego intencji.

Następnie pielgrzymi udali się do przyklasztornego kościoła gdzie uczestniczyli we Mszy św. To w tej świątyni jest łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego autorstwa Adolfa Hyły (ten sam malarz jest autorem obrazu NSPJ w kościele we Florynce). Przed laty w tym kościele modliła się św. S. Faustyna, później też papieże: św. Jan Paweł II i Benedykt XVI.

Po Eucharystii pielgrzymi uczestniczyli w prelekcji sióstr ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Została im w sposób plastyczny przybliżona prawda o miłującym nas Bogu. Po obiedzie był czas na osobistą modlitwę, zakup pamiątek.

W kolejnym etapie była modlitwa w kościele pw. NSPJ na ul. Saskiej gdzie jest łaskami słynący obraz Macierzyństwa Matki Bożej. To pierwsza świątynia w Polsce, w której posługę rozpoczęli Księża Sercanie. Dane nam było również odwiedzić Domus Mater (dom macierzysty Księży Sercanów) i zobaczyć pamiątki związane z kard. Stanisławem Nagi’m. Ostatnim punktem tego dnia było nawiedzenia kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej, gdzie również posługują Księżą Sercanie.

Pielgrzymi przeżyli wiele wspaniałych chwil, towarzyszył im wspólny śpiew kolęd i modlitwa oraz bardzo serdeczna atmosfera.

ks. Bogusław Pociask SCJ