Zmarł bp Antonio de Sousa Braga, sercanin i ordynariusz Diecezji Angry (Portugalia). W Zgromadzeniu Księży Sercanów pełnił funkcję przełożonego Prowincji Portugalskiej oraz radnego generalnego w Rzymie. W 1996 został powołany na biskupa diecezji na Wyspach Azorskich należących do Portugalii. W 2016 choroba nie pozwoliła mu dalej prowadzić posługi. Jako biskup senior zamieszkał w sercańskim domu zakonnym w Lizbonie. Tam zmarł po długiej chorobie 22 sierpnia 2022 r.

Ojciec generał w liście skierowanym do Zgromadzenia napisał: "Ośmielam się zdefiniować bpa Antonio jako „bardzo dobry Ojciec Antonio”. Naprawdę serdeczny człowiek. Ci z nas, którzy go znali, mogą być zawsze i wszędzie świadkami Jego dobroci. Życzliwość, która przejawiała się w ciepłym powitaniu każdego, kto się do niego przybliżył, w jego postawie słuchania. Jego słowom zachęty zawsze towarzyszył uśmiech i uścisk dłoni.”
 
Niech Serce Jezusa, któremu zawierzył swoje życie, przyjmie go do swojego Królestwa!