Koniec tygodnia obfitował w ważne dla naszej sercańskiej Prowincji i Zgromadzenia wydarzenia. Były nimi święcenia diakońskie i kapłańskie.

Piątek był dniem złożenia na ręce księdza Prowincjała wyznania wiary. Sobota dniem święceń. I niedziela dniem Prymicji czyli pierwszej sprawowanej samodzielnie Mszy świętej.

Więcej informacji okraszonej relacją fotograficzną podaje nam strona Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów, w której murach rozgrywały się tak doniosłe wydarzenia.

 

"Wierzę..."

Przed przyjęciem sakramentu święceń, zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, nasi najstarsi alumni złożyli wyznanie wiary. W tym akcie wyrazili zarówno wolność w przyjęciu święceń, jak i gotowość do strzeżenia czystości wiary katolickiej przekazanej w Piśmie świętym, Tradycji i symbolach wiary Kościoła.

Zob.: https://seminarium.scj.pl/strony/-wierze----

Galeria: https://seminarium.scj.pl/galeria/wyznanie-wiary--13-v-2022-

 

"Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem..."

 

Z wielką radością chcemy ogłosić, że w dniu dzisiejszym, w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach, z rąk Jego Ekscelencji ks. bpa Jacka Kicińskiego CMF, bpa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej, najstarsi alumni naszego seminarium przyjęli święcenia kapłańskie i diakonatu.

Na kapłanów zostali wyświęceni diakoni: Uladzislau Chuiko SCJ oraz Wojciech Olszewski SCJ, natomiast święcenia diakonatu otrzymali klerycy: Adam Maj SCJ, Karol Szlezinger SCJ oraz Paweł Szlezinger SCJ.

Uroczystość udzielenia sakramentu święceń zgromadziła gości z kraju i zagranicy, w tym rodziny i przyjaciół nowo wyświęconych, ich księży proboszczów oraz współbraci, których na początku liturgii przywitał rektor seminarium ks. Leszek Poleszak SCJ.

W homilii poprzedzającej udzielenie sakramentu święceń ks. bp Jacek Kiciński CMF powiedział, że każde powołanie do służby w Kościele jest tajemnicą Boga, powołującego tych, których sam chce, aby uobecniali Jego miłość w każdym momencie swojego życia i w każdym miejscu swojej posługi. Zatem pytanie o powołanie to pytanie o miłość.

W tym kontekście ksiądz biskup przywołał słowa Chrystusa o wybraniu i powołaniu, które zapisał św. Jan: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15,16a). Jak podkreślił kaznodzieja, w tym jednym zdaniu streszczona została istota całego naszego życia i powołania, bo być wybranym przez Jezusa Chrystusa, to pozwolić, aby moje życie stało się Jego własnością.

W nawiązaniu do nauczania papieża Franciszka, ks. bp Jacek Kiciński CMF prosił naszych współbraci także o to, aby byli tymi, którzy zarówno pachną owczarnią, poświęcając jej swoje życie, jak i tymi, którzy do owczarni zanoszą zapach Boga. Będą to czynili na wzór Jezusa Chrystusa, gdy nie tylko samochodem będą przejeżdżali przez współczesne wioski i miasta, ale przede wszystkim wtedy, gdy pójdą do nich i będą przez nie przechodzić na własnych nogach. „Potrzeba nam dziś – mówił biskup – przechodząc przez miasta i wioski, na wzór Chrystusa, zatrzymać się przy twarzy konkretnego człowieka. (…) Zwiastujcie dzisiejszemu światu miłość Serca Jezusa”.

Nowo wyświęconych kapłanów i diakonów otaczamy życzliwą pamięcią i modlitwą.

Zob.: https://seminarium.scj.pl/strony/-nie-wyscie-mnie-wybrali--ale-ja-was-wybralem----

Galeria: https://seminarium.scj.pl/galeria/swiecenia-kaplanskie-i-diakonatu--14-v-2022-

 

Prymicje w Stadnikach

 

Kościół, w którym neoprezbiterzy – ks. Wojciech Olszewski SCJ i ks. Uladzislau Chuiko SCJ – w dniu wczorajszym przyjęli sakrament święceń kapłańskich, stał się dziś miejscem celebrowanej przez nich mszy świętej prymicyjnej.

Nowo wyświęceni księża wyrazili swoją wdzięczność wobec parafian, którzy w czasie sześciu lat formacji seminaryjnej otaczali ich modlitwą i życzliwym słowem, a poprzez to aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu ich kapłańskich serc.

Zob.: https://seminarium.scj.pl/strony/prymicje-w-stadnikach-2

Galeria: https://seminarium.scj.pl/galeria/prymicje-w-stadnikach--15-v-2022--2