W habicie lub bez. Z brązowym, białym czy czarnym welonem – lub bez niego. Wśród nas żyje wiele osób konsekrowanych, o których szczególnie pamiętamy w Święto Ofiarowania Pańskiego, będące jednocześnie Dniem Życia Konsekrowanego. Dziękujemy wówczas Bogu za kapłanów, siostry zakonne, konsekrowane dziewice, wdowy czy wdowców i osoby żyjące w instytutach – wszystkich konsekrowanych, którzy poświęcili swe życie Bogu. Ich powołanie, misja i niejednokrotnie ciche świadectwo życia w świecie współczesnym jest realnym znakiem obecności Boga pośród nas.

Jak mówił w niedzielę 28 stycznia br. podczas radiowej Eucharystii sprawowanej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie z okazji przypadającego 2 lutego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia: „Osoby konsekrowane towarzyszą nam poprzez swoją obecność, prowokują do stawiania pytań i wskazują na perspektywę wieczności”. Życie konsekrowane jest bowiem „odpowiedzią miłości ludzkiego serca na tęsknotę Boga za człowiekiem” – podkreślił bp Kiciński. W tej perspektywie człowiek wybiera coś zupełnie niezrozumiałego przez dzisiejszy świat - czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, a czyni to z powodu osobistego spotkania z miłością Jezusa Chrystusa, której doświadczył w sanktuarium swojej duszy – w głębi swego serca.

Bóg poprzez osoby konsekrowane może dotykać serca człowieka, nawet tego najbardziej zagubionego, i poprzez nich chce nas również umocnić w przekonaniu, że dając nam wolność - w pełni miłości - tęskni za nami. Odwołując się do Liturgii Słowa z wspomnianej niedzieli bp Kiciński dodał, że konsekrowani żyjąc na ziemi mają już swą ojczyznę w niebie, dlatego są żywymi i skutecznymi świadkami prawdziwości Słowa Bożego, które potrafi pokonać zło, zniechęcenie i zwątpienie. Stąd też życie konsekrowane jest Sercem Kościoła.

Otoczmy modlitwą wszystkich konsekrowanych, by nie zabrakło im odwagi i sił do bycia głosem Pana, gdyż ich obecność jest możliwością poznania Boga przez każdego człowieka, którego serce tęskni za poznaniem Najwyższego. Módlmy się także o nowe powołania – szczególnie do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

Foto: cathopic.com